Arsacal
button
button
button


“Geschiedenis van de katholieke kerk” gepresenteerd

Handboek in twee delen van P. Hamans

nieuws - gepubliceerd: maandag, 8 december 2014
Mgr. dr. Paul Hamans overhandigt het boek aan de Apostolisch Nuntius
Mgr. dr. Paul Hamans overhandigt het boek aan de Apostolisch Nuntius

Op de viering van het veertigjarig bestaans­ju­bi­leum (40e diës natalis) van Rolduc werd een nieuw standaardwerk ge­pre­sen­teerd: de “Geschiedenis van de katholieke kerk” in twee delen die samen meer dan 1400 bladzijden tellen. Het is verschenen bij uitgeverij Parthenon (Almere) als zevende deel van de Studia Rodensia. Het kloeke opus werd geschreven door mgr. dr. Paul Hamans, docent kerkgeschiedenis van het groot­semi­narie Rolduc.

Het eerste deel beslaat de kerkgeschiedenis tot en met de middeleeuwen en houdt op bij de Reformatie (1517). Het tweede deel dat bijna twee maal zo omvangrijk is beslaat het tijdperk vanaf de Reformatie tot heden, waarbij ruim aandacht wordt geschonken aan de twintigste eeuw, het tweede Vaticaans concilie en de nieuwe initiatieven die binnen de Kerk zijn genomen (waarbij de uitdrukking 'godgewijde leven' in een zeer brede betekenis wordt gehanteerd).

Op de diës natalis van Rolduc werd het nieuwe standaardwerk ge­pre­sen­teerd door dr. Lambert Hendriks, waarna de auteur eerste exemplaren overhandigde aan de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Wiertz en de spreker van de dag, mgr. Liesen.

Het is een goed initiatief dat precies veertig jaar na het verschijnen van het laatste deel van de laatste editie van het kerk­his­to­ri­sch werk van kardinaal De Jong (herzien door R. Post, G. Abbink en J. van Laarhoven), opnieuw een compleet overzicht over de algemene kerkgeschiedenis (dus niet alleen die van Neder­land) is verschenen. De auteur is te prijzen voor dit monnikenwerk! Van harte hopen we dat het veel vrucht mag dragen.

Het werk is te verkrijgen in een gebonden editie en een paperbackuitgave, zie: www.uitgeverijparthenon.nl

Terug