Arsacal
button
button
button


Mirjam Spruit 12½ jaar bij het bisdom

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 december 2014
Mirjam Spruit bij een studiedag waar zij Hilde Kieboom toespreekt
Mirjam Spruit bij een studiedag waar zij Hilde Kieboom toespreekt

Na de kerst­viering op het bisdom werd herdacht dat drs. Mirjam Spruit-Borst twaalf en een half jaar aan het bisdom ver­bonden is. Zij is verant­woor­de­lijk voor de catechese en coördineert sinds een aantal jaren de dienst geloofsopbouw waar ook jon­ge­ren­pas­to­raat en huwelijk en gezin toe behoren.

In een kort dankwoordje heb ik eraan herinnerd dat wij katholieken vaak slecht weten hoe we ons geloof kunnen verwoorden. We zijn wat dat betreft, zoals mgr. G. de Korte dat eens uitdrukte, “sprakeloos”. De opgave van de dienst geloofsopbouw is het om te proberen daar verandering in te brengen. Mirjam vervult die opdracht met vuur, enthousiasme en grote bekwaamheid. Zij neemt veel initiatieven, kan organiseren en is zelf enthousiast over haar geloof.

We zijn haar - en de andere mede­wer­kers van Geloofsopbouw - als bisdom veel dank verschuldigd!

Terug