Arsacal
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie bisschoppen druk bezocht

nieuws - gepubliceerd: zondag, 11 januari 2015
Vele handen, vele ontmoetingen....
Vele handen, vele ontmoetingen....

Vrijdag­middag 9 januari werd de jaarlijkse nieuwjaars­re­cep­tie in het Haarlemse bisschopshuis gehouden. Meer dan drie uur lang begroetten de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jozef Punt, mgr. Jan van Burgsteden en ikzelf de honderden gasten. Het leken er weer meer te zijn dan het jaar ervoor. Waarom komen er ieder jaar zo veel mensen naar de Nieuwe Gracht?

Dat zal zeker niet op de eerste plaats voor de drankjes en hapjes zijn, hoe goed die ook verzorgd zijn. De receptie is een plaats van ontmoeting voor heel het bisdom en katholiek Nederland. Doordat mgr. Punt legerbisschop is, was een royale vertegen­woor­diging van het Militair Ordinariaat aanwezig. Verschillende vertegen­woor­digers van het onderwijs, waar ik bisschop-referent voor ben, waren eveneens aanwezig. En vooral: talrijke priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten, leden van parochie­besturen, van besturen van parochiële caritasin­stel­lingen, van katholieke fondsen en andere katholieke instellingen of van organisaties waarmee het bisdom een (zakelijke) relatie heeft.

Allen wensten elkaar een zalig en gezegend 2015. Van harte hopen en wensen we dat dit jaar veel goeds mag brengen voor de Kerk, in het bijzonder in ons bisdom Haarlem-Amsterdam, waarbij we bijzonder denken aan de aanstaande Rome-bedevaart van ons bisdom en de bijzondere inzet die we allen willen geven voor de nieuwe evangelisatie.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug