Arsacal
button
button
button


Meeleven

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 februari 2012
Meeleven

Graag wil ik op deze plaats - ik weet niet goed hoe ik hen anders kan bereiken - mijn medeleven uiten met degenen die te maken hebben gehad met ontoelaatbaar gedrag van een geestelijke.

Deze week kwamen drie priesters in het nieuws die minderjarigen seksueel benaderd hebben. Het zijn geen recent gebeurde gevallen. De mensen die erdoor getroffen zijn hebben er vaak al een leven lang schade van ondervonden.

Bis­schop­pen zijn maar beperkte mensen. Mgr. Punt is verschillende slachtoffers thuis gaan bezoeken en heeft anderen in het bisschopshuis ontvangen. Ook ikzelf heb met enkele slachtoffers gesproken en met mensen die hen begeleiden. Je zou graag meer willen doen....
Ik denk ook aan hen in het gebed en de heilige Mis.

Dat wat er allemaal gebeurd is en nog bezig is een begin mag zijn voor een zuivering en aanpak van het probleem in heel de maat­schappij, want uit alle onderzoeken komt naar voren dat misbruik en mishandeling veel meer verbreid zijn, dan we ooit gedacht hadden...

+ J. Hendriks

Terug