Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus creëert nieuwe kardinalen

Consistorie op 14 februari

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 februari 2015 - 153 woorden

Op zater­dag 14 februari heeft paus Fran­cis­cus in de Sint Pieter in Rome nieuwe kar­di­na­len gecreëerd. Van­wege m’n bekend­heid met een van de nieuwe kar­di­na­len was ik bij deze plech­tig­heid aanwe­zig, samen met de bis­schop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, en na­tuur­lijk kar­di­naal Willem Eijk.

De paus wees de kar­di­na­len erop dat het kar­di­na­laat zeker een waar­dig­heid is maar niet een soort ker­ke­lijke on­der­scheidng of eerbe­wijs. De naam ‘kar­di­naal’ maakt dat al dui­de­lijk, aldus de paus. Die naam ver­wijst naar de scharnier van een deur en dus naar een essentieel onder­deel van steun en bewe­ging van het leven van de kerk.

Ook paus Bene­dic­tus XVI was bij de plech­tig­heid aanwe­zig­heid en hij werd na afloop bijna bestormd door kar­di­na­len, bis­schop­pen, diplomaten en andere gelo­vi­gen die toegang had­den tot het gedeelte waarin de emeritus paus zat. De emeritus paus onder­ging alle blijken van belang­stel­ling vrien­de­lijk en bijna verlegen glimlachend.

Terug