Arsacal
button
button
button


“Wij hebben geen vijanden”

Ontmoeting met de Syrisch Orthodoxe Patriarch in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 3 maart 2015
Groepsfoto geestelijken (*1) en aansnijden van de taart (2)
Groepsfoto geestelijken (*1) en aansnijden van de taart (2)

Dinsdag 3 maart ontmoette de Syrisch Orthodoxe Patriarch van Antiochië, Zijne Heiligheid Ignatius Ephrem II Karim, gelovigen, priesters en bis­schop­pen in de Moeder Gods­kerk (O.L. Vrouwekerk in Amsterdam). De bijeenkomst begon veel later dan gepland omdat de Patriarch een vol programma had moeten afwerken met en bezoek aan het Europees parlement in Brussel en een bezoek aan de minister van buitenlandse zaken en het parlement in Den Haag.

Het werd toch een hartverwarmende bijeenkomst waaraan ik heb deelgenomen. Ook mgr. Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam maakte een gedeelte mee. Daarnaast was de bisschop van het Koptisch-orthodox bisdom van Nederland (Amsterdam), Anba Arseny, aanwezig, de choorbisschop van de Syrisch katholieke kerk, de priesters van het Opus Dei die aan de kerk verbonden zijn en de Russisch Orthodoxe priesters van Amsterdam, naast Koptische en Syrisch Orthdoxe geestelijken.

Veel gelovigen waren gekomen om de Partriarch te begroeten. Na de vespers werden enkele toespraken gehouden. In mijn woordje heb ik de Patriarch hartelijk welkom geheten en de waarde van zijn bezoek onderstreept in deze voor de Syrische christenen zo moeilijke tijd. De goede betrekkingen van de Syrisch Orthodoxen en de katholieken heb ik gememoreerd en de Patriarch verzekerd van onze gebeden voor de Syrische christenen en andere christenen die in zo'n moeilijke situatie verkeren. Het christendom is de meest vervolgde godsdienst ter wereld en daarom moeten wij christenen, die broeders en zusters van elkaar zijn, goed verbonden blijven en elkaar steunen, allereerst met gebed en ook anderszins. Tenslotte heb ik de Patriarch verzekerd van ons gebed voor de vrijlating van Metreopoliet Mor Gregorios Ibrahim, die ons bisdom vaker heeft bezocht en enkele jaren geleden nog een lezing heeft gehouden in het seminarie.

De Patriarch sloot in zijn toespraak hierbij aan en toonde zich dankbaar voor de gastvrijheid in Nederland dat de eigen cultuur van de Syriërs respecteert. Hij gaf aan dat Syriërs de overheid en de wetten van het land respecteren en goed integreren. Inhakend op het terrorisme zei de Patriarch: “Wij hebben geen vijanden. Zeker er zijn er die ons vervolgen, maar wij bidden voor degenen die ons vervolgen”. Hij liet duidelijk horen afkerig te zijn van haat of wraak.

Na de viering gingen velen met de Patriarch op de foto, ook de bis­schop­pen en priesters (foto). Voor de genodigden was er na afloop nog een maaltijd, waarbij een speciale taart werd ge­pre­sen­teerd die door de Patriarch werd aangesneden (foto 2).

Terug