Arsacal
button
button
button


Kerken sluiten? Oosterse christenen breiden juist uit

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 maart 2015
Intocht patriarch in Moeder Godskerk (1) en met Bisschop Arseny (2)
Intocht patriarch in Moeder Godskerk (1) en met Bisschop Arseny (2)

De katholieke kerk moet in ons land helaas de nodige kerken sluiten. Dat doet veel mensen pijn en dat is begrijpelijk. Aan de andere kant zijn er ook kerken die uitbreiding zoeken, al zijn de redenen daarvoor soms eerder triest.

Oosterse christenen openen nieuwe parochies in Nederland. Velen van hen moesten vluchten vanwege de moeilijke omstandigheden waarin christenen in Syrië, Irak, Egypte en andere landen vaak moeten leven: het christendom is de meest vervolgde godsdienst ter wereld!

Bij gelegenheid van het bezoek van de Syrisch Orthodoxe Patriarch ontmoette ik Bisschop Arseny van de Koptisch Orthodoxe kerk weer. De contacten zijn altijd goed en hartelijk. Hij vertelde mij dat hij drie parochies wilde openen om de pastorale zorg voor het groeiend aantal Koptische christenen in Nederland beter waar te kunnen nemen.

Ook de Syrisch Orthodoxen zoeken nieuwe kerk­ge­bouwen met bijruimten. En onlangs zond de Maronietische bisschop een priester om voor de Maronietische christenen zorg te dragen en vroeg hij kerkruimte voor hen. Zo zijn er nog andere groepen die uitbreiden, helaas dus vaak omdat zij elders moesten vluchten. Het zijn vaak levende, gezonde geloofs­ge­meen­schappen, zoals ik bij de ontvangst van de Patriarch gisteren weer mocht constateren.

Terug