Arsacal
button
button
button


Caritas kerntaak ook van het bisdom

Diocesane Commissie Caritas bijeen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 maart 2015
Diocesane Commissie Caritas na afloop van de vergadering
Diocesane Commissie Caritas na afloop van de vergadering

Regelmatig komt de Diocesane Commissie Caritas bijeen, zo ook op woensdag 18 maart. Daar worden de activiteiten doorgesproken die de Dienst Caritas onderneemt, vaak op het gebied van vorming en toerusting van wie met caritas/diaconie bezig zijn.

Ook worden in de vergadering projecten besproken die zijn ingediend en die niet zo goed bij plaatselijke Caritas Instellingen passen. Daar waren op deze ochtend twee initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen bij. Jaarlijks is er een - redelijk bescheiden - bedrag be­schik­baar om dergelijke projecten te steunen. Ook werd de onlangs gehouden dag nabesproken waarop de commissie verantwoording heeft afgelegd voor de besteding van de gelden aan de PCI (Parochiële Caritas Instellingen)-besturen, op een bijeenkomst in de Mozes en Aäron in Amsterdam, waar de pCI besturen tevens konden kennis­ma­ken met Sant'Egidio.

De commissie bestaat uit de staf­func­tio­naris Caritas, dr. Erik Sengers (secretaris) die de dienst caritas leidt, de heer Jan Ros (penning­mees­ter), dr. Bert Schumacher (die als werkvoorzitter optreedt) en mijzelf. De medewerkers van de dienst Caritas, drs. Ernst Meyknecht en mw. Anita Witte, die de contacten met de PCI-besturen onderhouden en allerlei activiteiten opzetten (zoals bij­voor­beeld rond de invoering van de WMO, de nieuwe zorgwet), waren aanwezig bij de vergadering voor de bespreking van die initiatieven.

De volgende activiteit is de Dag van de Caritas, een jaarlijks gebeuren waaraan ook dit jaar veel mensen uit de PCI’s meedoen. Dit jaar staat de dag in het teken van “Zorg voor elkaar”. Plaats van actie zal het Diocesaan centrum in Heiloo zijn. Tot nu toe hebben zich al meer dan zestig mensen opgegeven, maar er zijn nog platsen vrij; opgave via de Dienst Caritas (e-mail: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl).

Binnenkort vindt ook de uitreiking van de certificaten plaats aan degenen die hebben deelgenomen aan de cursus Caritas voor de migranten­ge­meen­schappen.

De activiteiten willen duidelijk maken: Caritas staat geschreven in het hart van het bisdom Haarlem-Amsterdam!

Terug