Arsacal
button
button
button


Nieuwe algemeen econoom bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 maart 2015
De heer Duijsens (l.) en de heer Van der Steen (r.)
De heer Duijsens (l.) en de heer Van der Steen (r.)

Met ingang van 1 april a.s. zal de heer Thom van der Steen in dienst treden van het bisdom Haarlem-Amsterdam om na een korte inwerk­periode vanaf 1 mei te worden benoemd tot algemeen econoom van het bisdom, zo heeft de diocesane bisschop, mgr. dr. Jozef M. Punt, meege­deeld aan degenen die in de pastoraal zijn aangesteld en aan de parochie­besturen en de besturen van de Parochiële Caritas­instellingen.

De heer Van der Steen zal drs. Emile Duijsens opvolgen, die de pensioen­gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De heer Duijsens zal zijn opvolger de komende maand inwerken en ook daarna nog beschik­baar zijn voor advies en overleg. Op 26 juni zal vervolgens afscheid plaatsvinden.
De heer Van der Steen was tot nu toe als financieel directeur werkzaam bij Brinks Nederland . Hij is gehuwd en vader van twee kinderen en afkomstig uit Amsterdam.

De keuze van de nieuwe econoom heeft plaats­gevonden door middel van een selectie­procedure die werd geleid door GITP. Het kathedraal kapittel (consultoren­college) en de Raad voor Economische Aange­legen­heden hebben positief geadviseerd.

Van harte wensen we de nieuwe econoom Gods zegen toe en alle goeds voor zijn nieuwe werkzaam­heden in dienst van de kerk, onder dank­zegging aan de heer Duijsens die zo'n twintig jaar deze veeleisende functie heeft vervuld.

Terug