Arsacal
button
button
button


Nieuwe Pauselijk Nuntius voor Nederland benoemd

Aartsbisschop Aldo Cavalli

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 maart 2015
Nuntius Cavalli (1) en Nuntius Dupuy (2 bij een boekpresentatie in Leiden)
Nuntius Cavalli (1) en Nuntius Dupuy (2 bij een boekpresentatie in Leiden)

Op zaterdag 21 maart heeft paus Franciscus aarts­bis­schop Aldo Cavalli tot Apos­to­lisch Nuntius in Nederland benmoemd. Mgr. Cavalli was Nuntius in Malta en Libië, waar hij sinds de eerste helft van 2013 als pauselijk vertegen­woor­diger werkzaam is geweest. Aarts­bis­schop Cavalli volgt in Nederland mgr. André Dupuy op, die de 75jarige leeftijd heeft bereikt.

Mgr. Cavalli is geboren op 18 oktober 1946 in Maggianico di Lecco in Noord Italië en in 1971 door de bisschop van Bergamo tot priester gewijd. Na een viertal jaren aan het klein-seminarie literatuur te hebben gedoceerd en politieke en sociale weten­schappen te hebben gestudeerd, werd hij in 1975 naar de Pauselijke Academie gezonden, de opleiding voor de kerkelijke diplomatie. In Rome studeerde hij canoniek recht en theologie en hij promoveerde in politieke weten­schappen. Hij was daarna werkzaam in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel in Burundi, in het Staats­secre­ta­riaat, in Angola en São Tomé en Principe, in Chili, Columbia en de laatste twee jaren in Libië en Malta. In 1996 werd hij titulair aarts­bis­schop van Vibo Valentia en door de kardinaal staats­secre­taris Angelo Sodano tot bisschop gewijd.

De Pauselijk Nuntius vertegen­woor­digt de Heilige Stoel bij het Koninkrijk der Nederlanden en is een trait d'union tussen de Paus en Romeinse Curie en de katholieke kerk in Nederland. Een van de taken van de Nuntius is het voor­be­rei­den van bisschopsbenoemingen.

Van harte wensen we onze nieuwe Apos­to­lisch Nuntius Gods zegen toe voor zijn nieuwe zending en mooie jaren in Nederland!

Terug