Arsacal
button
button
button


Kathedraal museum geopend

In crypte van de Sint Bavo

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2015
toespraak commissaris van de koning (1) en zijn gehoor (2)
toespraak commissaris van de koning (1) en zijn gehoor (2)

Op 25 maart is ’s middags het nieuwe kathedraal museum geopend door de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes. Dit deed hij door de deuren naar de crypte onder de kathedrale basiliek van Sint Bavo symbolisch te openen, nadat ik het naambord had mogen onthullen en de plebaan Hein Jan van Ogtrop een korte inzegening verrichtte.

Voorafgaand aan de openingshandeling lichtte de voorzitter en grote stimulator achter de reastauratie-werkzaamheden, de heer mr. Wim Eggenkamp, toe hoe de bouw van de crypte mogelijk was geworden en hoe het idee geboren was. Drs. A. Erftemeijer en de heer A. Numan gaven eveneens een toelichting op respectievelijk de musea-geschiedenis van Haarlem en de inrichting van het nieuwe kathedraal museum, waardig opvolger van de schatkamer en het vroegere bisschoppelijk museum aan de Jansstraat.

De crypte is fraai ingericht en biedt een mooi overzicht van de bouwgeschiedenis en de geschiedenis van de katholieke kerk in Haarlem. Onder de tentoongestelde voorwerpen nemen die uit de hofkapel van Lodewijk Napoleon, koning van Holland van 1806-1810, een bijzondere plaats in: de voorwerpen uit de kapel in het Paleis op de Dam zijn door koning Willem I aan het seminarie Warmond geschonken en bij de opheffing van die priester­oplei­ding in bruikleen gegeven aan de kathedraal.

Onder de vele genodigden waren vertegen­woor­digers van de fondsen die het museum hebben mogelijk gemaakt, waaronder de Provincie Noord-Holland, de stichting Bo­ni­fa­tius, het VSB Fonds, de Redevco Foundation en de stichting Dioraphte. Hopenlijk wordt een verdere uitbouw van de crypte in een later stadium nog mogelijk.

Kardinaal Simonis, lid van het comité van aanbeveling was eveneens aanwezig, evenals talrijke vertegen­woor­digers van de provincie, de gemeente en allen die door hun (vrijwillige) werkzaamheden bij de kathedraal betrokken zijn.

Het is de moeite waard om de prachtige ruimte eens te gaan bekijken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug