Arsacal
button
button
button


Paascongres: Fluitend naar school

De meerwaarde van een levende confessionele identiteit

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2015
afsluitende viering van het Paascongres
afsluitende viering van het Paascongres

Op donderdag 26 maart werd het dertiende Paascongres gehouden voor leraren en leidinggevenden in het confessioneel voortgezet onderwijs in leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Dit voormalig Kruisheren­klooster met school biedt jaarlijks de passende ambiance voor een bezinning op identiteit en inspiratie om die vorm te geven. Zo'n 85 deelnemers uit katholiek en protestants-christelijk onderwijs waren aanwezig om een inspirerende dag mee te maken.

De deelnemers konden viermaal kiezen uit een aanbod van workshops, hier 'pleister­plaatsen' geheten. De onderwerpen waren heel gevarieerd, van 'omgaan met tijd en keuzes' en 'Verhoog je werkplezier' tot 'lectio divina', 'positieve beeldfiguren van het christendom' en 'bibliodrama'. Ik kon zelf alleen een stuk van het middag­ge­deelte meemaken en heb de workshop bijgewoond waarin een onderzoek werd ge­pre­sen­teerd naar inspiratie, motivatie en levensbeschouwing van docenten in het christelijk voortgezet onderwijs, geëntameerd door de besturen-organisatie Verus. Hoofdvraag van het odnerzoek was: Wat willen docenten op christelijke scholen voor voortgezet onderwijs bereiken met de vorming van leerlingen en welke rol speelt hun eigen levensbeschouwing enerzijds en het beeld van de school anderzijds in hun overwegingen?De uitkomsten zijn neergelegd in een rapport "Om eigenheid en identiteit", dat bij Verus te verkrijgen is.

Het is natuurlijk heel duidelijk dat de christelijke identiteit onder druk staat. Leraren en schoolleiders die deze identieit gestalte willen geven, hebben het niet gemakkelijk om daarvoor draagvlak en wegen te vinden. Daarom is het des te meer een mooi en goed teken als onderwijsmensen zich daar juist serieus voor in willen zetten. Die inzet en worsteling kwamen naar voren in de bespreking van het onderzoek en in heel dit Paascongres, al heeft ook dit mooie gebeuren helaas te leiden onder gedaalde deelnemersaantallen. Daartegenover staat dat de identiteitsdag van de VKO (katholieke besturen­orga­ni­sa­tie) in november j.l. juist opmerkelijk goed werd bezocht.

Er is zeker belang­stel­ling voor confessioneel onderwijs, al is het levensbeschouwelijk draagvlak bij ouders, schoolleiders en docenten daarvoor wel geslonken. Het aantal mensen dat een goede godsdienstige vorming heeft gekregen en een christelijke/katholieke overtuiging heeft is bij al die 'categorieën' van mensen minder geworden. Toch is er ook her en der grote inzet en een verlangen om die identiteit goed en duidelijk gestalte te geven en wordt de meerwaarde van christelijk en katholiek geïnspireerd onderwijs gezien.

Het Paascongres werd afgesloten met een gebeds­viering ('Moment van betekenis en vreugde vieren') en een hapje en een drankje

Terug