Arsacal
button
button
button


Palmwijding op het Waterlooplein

Jongerendag Bisdom Haarlem in de Mozes en Aäron

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 29 maart 2015
Palmwijding op het Waterlooplein, H. Mis in de Mozes en Aäron
Palmwijding op het Waterlooplein, H. Mis in de Mozes en Aäron

De Wereld­jonge­ren­dag wordt op Palm­zondag wereldwijd in de bisdommen gevierd. In het bisdom Haarlem-Amsterdam gebeurde dat in de Moses en Aäron. Daar was een afwisselend pro­gram­ma dat om 13.30 uur begon en tot in de avond duurde. Natuurlijk met Eucha­ris­tie­viering met Palm­pro&ces­sie. En een palm­wij­ding op het Waterloo­plein.

Waar normaal de markt van tweedehandsspullen en curiosa plaatsvindt, werd nu de wijwaterkwast gehanteerd om de jongeren en andere kerk­gangers met hun palmtakken te zegenen. Daarna trok de processie de kerk binnen om de intocht van Jezus in Jeruzalem te gedenken.

Tevoren was er een mooie inleiding van Franciscaner broeder Fer Rijken geweest over zien en geloven, met pakkende voorbeelden. Dit naar aanleiding van het thema dat de paus aan deze dag had meegegeven: “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien”.

Daarna gingen de jongeren in groepen uiteen voor de ver­schil­lende workshops: liederen van Sant’Egidio zingen, een creatieve workshop rond de goede week, een presentatie van Sant’Egidio met getuigenissen en een verdiepende workshop rond de bood­schap van de paus voor deze jongerendag, die ik zelf heb mogen leiden.

Die laatste workshop bestond uit een gesprek met de bijna twintig deelnemers over ervaringen van God, over zuiverheid van hart, over geluk. Voor dit gesprek was een uur uitgetrokken. Na de workshops was er een pauze-tijd om met elkaar uit te wisselen en een presentatie van de komende wereld­jonge­ren­dagen in 2016 in Krakau, die heel bijzonder beloven te worden. Marius van der Knaap, de jongeren­wer­ker van het bisdom, is nu al enthousiast bezig om een mooie reis er naar toe voor te bereiden. Dus, jongeren die dit lezen: Ga mee, meld je aan, wacht niet tot het laatste moment en doe mee met een gezellig en mooi jaartje voor­be­rei­ding! Na die presentatie werd de heilige Eucha­ris­tie gevierd en hebben we samen nog heerlijk gegeten.

Een week tevoren hadden zich slechts 25 jongeren aangemeld. Gelukkig is het helemaal goed gekomen en hebben we een mooie jongerendag gehad. Dank daarvoor ook aan het Jongeren­plat­form, dat erg goed in vorm is en veel voor deze dag heeft gedaan.

Hieronder de preek die ik (min of meer) tijdens de heilige Mis heb gehouden.

Homilie

Van zuiverheid naar barm­har­tig­heid

“Zalig de zuiveren van hart”
is het thema van deze wereld­jonge­ren­dag.
Volgend jaar zal het zijn:
“Zalig de barmhartigen”.
Dat is al lang geleden vastgesteld door de paus,
maar het komt nu wel heel mooi uit:
op 8 december van dit jaar
begint het heilig jaar van de barm­har­tig­heid.
Op zondag na Pasen,
de zondag van de barm­har­tig­heid
zal paus Franciscus het officieel aankondigen.
Het wordt een jaar waarin we
bijzonder worden uitgenodigd
om Gods barm­har­tig­heid te ontvangen
en zelf barmhartig te zijn voor anderen
en vergeving te schenken.

Transparant

Wanneer ben je zuiver van hart?
Wat is dat eigenlijk: zuiver van hart zijn.
We hebben er net in één van de workshops
over gesproken.
Misschien kun je het beste denken aan water:
water is een eerste levensbehoefte,
maar het kan verschrikkelijk vervuild zijn
en giftige stoffen bevatten;
zuiver water is transparant.
Ik ben één keer op een soort Bounty-eiland
in het Caribisch gebied geweest: Tobago;
daar was het water zo helder,
dat je kijkend vanuit een bootje in de diepte
de mooiste vissen kon zien zwemmen
en de koraalriffen kon bewonderen .
Er bestaan ook mensen die zo zijn:
fantastische, prachtige, zuivere zielen.
Er schuilt geen kwade intentie in die mensen,
geen dubbele moraal,
geen verborgen bedoelingen.
Als je met hen in contact komt,
kom je heel gemakkelijk in aanraking
met de diepte van hun ziel:
je merkt in alles wat zij zeggen
goede en edele bedoelingen;
ze moeten niet voortdurend iets,
het zijn mensen die helemaal zichzelf zijn,
er steekt geen kwaad in,
zij geven zich zoals ze zijn
en zij zullen ook niet zo gauw
iets lelijks van een ander zeggen.
Je hebt nooit het idee
dat je eigenlijk niet met henzelf in contact bent geweest
maar met een beeld dat zij van zichzelf willen geven
of met een soort facade,
nee: zij zijn transparante mensen.

En in de diepte van hun ziel zie je
als het ware
prachtige vissen rondzwemmen.

Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien!
Als je met zulke mensen in contact komt,
zie je iets van God.
Een goed en zuiver mens
is een brug naar God,
een beeld van de Schepper.
Misschien heb je het zelf ook weleens gehad
dat je zo door iemand geraakt werd:
in jou ontmoet ik God.

Belangeloze liefde

Misschien hebben wij die zuiverheid van hart niet
of nog niet of niet altijd.
Dan is er vandaag om jou te troosten
het lijdensverhaal van Jezus.
Daar komen mensen in voor,
in alle soorten en maten.
Allerlei gevoelens vertroebelen
de zuiverheid van hart
van de mensen die in ‘the passion’
met Jezus in aanraking komen.
Jezus is zuiver van hart.
Zijn liefde is ongeveinsd, dat wil zeggen: echt.
Hij heeft Zijn Vader in de hemel lief,
Hij heeft Zijn leerlingen lief,
maar het is geen liefde voor Hemzelf:
Hij zoekt geen vriend­schap
omdat Hij zich eenzaam voelt,
ook niet omdat Hij naar seks verlangt
en al helemaal niet
omdat Hij een relatie wil gebruiken
om hoger op te komen.
Nee, het gaat om een zuivere liefde,
zonder bijbedoelingen,
niet om iets te bereiken of te hebben,
belangeloos,
echte liefde dus.

Niet oordelen

De mensen om Hem heen
waren duidelijk anders.
Hoe is het met de zuiverheid van hun hart?
Zeker, we mogen niet oordelen,
dat betekent
dat we er niet over kunnen oordelen
hoe slecht ze zijn
en of het hun aan te rekenen is,
wat zij hebben gedaan.
Wij zijn geen God.
We kunnen niet oordelen over hun schuld,
maar we kunnen en moeten natuurlijk wél
goed en kwaad proberen te onderscheiden,
want het goede moet je doen
en het kwade moet je laten.

Hoe komen ze ertoe?

Wat bewoog Judas
om Zijn vriend en Meester voor geld te verraden?
En wat bracht de religieuze leiders van het volk ertoe
om Jezus over te leveren
en het zo aan te leggen
dat Hij veroordeeld zou worden?
Wat bracht Pilatus er in Godsnaam toe
om toe te geven
en te doen wat hij eigenlijk niet wilde:
Jezus over te leveren om gekruisigd te worden?
Hoe kwamen de soldaten ertoe
om zo de spot met Hem te drijven?
Je ziet ook dat bijna iedereen
mee gaat doen in hetzelfde stramien:
ze hadden Jezus de week ervoor nog
eenstemmig toegejuicht
als koning van de Joden;
nu is het afgelopen
en met bijna eenzelfde eenstemmigheid
wordt geëist dat Hij gekruisigd wordt.

Herkenbaar...

Dit is allemaal heel herkenbaar.
Je bent zelf vast ook weleens meegegaan met the flow,
je mee laten drijven op de sfeer of de groep,
je hebt vast ook weleens keuzes gemaakt,
woorden gesproken,
feitelijk uit een soort jaloezie
of voor het geld of om erbij te horen
of uit wat voor minder edele motieven dan ook.
Je bent een mens....
Maar vergeet nooit:
belangrijker dan je fouten
is de weg die je wilt gaan;
meer gewicht in de schaal dan je ‘bloopers’
leggen je verlangen
en je moed om weer op te staan
en opnieuw te beginnen.
Petrus was tamelijk slap,
hij wilde er zo graag bij horen....
Hij werd de rots van de Kerk!
Alleen Judas redde het niet,
hij klampte zich als het ware vast
aan zijn misdaad.
Hij zei als het ware:
“Dit is wat ik ben en dat is het,
iets anders of meer wordt het niet”.

The Passion

Dit jaar wordt Jezus in The Passion
gespeeld door Jim de Groot.
Hij is de zoon van Boudewijn de Groot,
maar dat zegt mij waar­schijn­lijk meer dan jullie.
Jim was een moeilijk persoon,
zo vertelt hijzelf in de krant,
woede-uitbarstingen, totaal niet flexibel,
verliet zijn vriendin en twee kinderen,
altijd boos en verongelijkt
en verslaafd aan de cocaïne.
Waarom werd juist híj gevraagd?
“Misschien omdát ik veranderde...”,
denkt hij zelf.
Dat hij gekozen werd voor The Passion
heeft hem goed gedaan.
Niet dat hij nu een heilig boontje is,
verzekert hij de lezers,
maar wel iemand
met z’n eigen geloof
in een onzichtbare coach,
die hem in zijn hoofd vertelt dat een mislukking
nog niet het einde betekent,
die hem bemoedigt of corrigeert.

Openheid

Als je rijk bent en het je goed gaat,
ben je gemakkelijker zelfgenoegzaam, afgesloten:
je redt het wel;
als je een nood voelt
en tegelijk eenvoudig bent en transparant,
zul je ervaren dat je God nodig hebt
en dat Hij er voor je is.
Heel veel in het leven
hangt af van de zuiverheid van je hart,

van minstens een minimale openheid.
Je moet namelijk ook geraakt kunnen worden.

Er zijn allerlei gelovige mensen in het passieverhaal
bij wie het fout gaat:
ze wijzen Jezus af;
en er zijn mensen van een niet-gelovige achtergrond,
die het wél zien en ervaren,
zoals de honderdman die bij het kruis stond
en uitriep:
“Hij was een Zoon van God”.

Zalig zijn we
als we zuiver van hart zijn,
dan zullen we God zien.
Amen.

Terug