Arsacal
button
button
button


kardinalen

nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 februari 2012
kardinalen

In het woord kardinaal zit het Latijnse "cardo" wat scharnier of deurpin betekent en wat verwijst naar de "scharnierfunctie"die de kardinalen vervullen. Oor­spron­ke­lijk waren zij de belangrijkste priesters en diakens van Rome en de buurtbis­schop­pen, die onder acclamatie van het volk de nieuwe paus kozen. Nog steeds wordt die geschiedenis in ere gehouden doordat de kardinalen worden verdeeld in drie categoriën: kardinaal-bis­schop­pen, kardinaal-priesters en kardinaal-diakens (hoewel ze in principe allemaal bisschop zijn), en doordat aan iedere kardinaal-priester en kardinaal-diaken een kerk in Rome als titelkerk wordt toevertrouwd. Kardinaal Eijk is - zoals alle kardinalen die ook bisschop van een bisdom zijn - kardinaal-priester en hij heeft de St. Callixtus­kerk in het stadsdeel Trastevere als titelkerk gekregen.

De foto laat de kardinalen in de Sint Pieter zien op het moment dat de nieuwe kardinalen de vredeswens geven aan de andere leden van het kardinalencollege.

Terug