Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe econoom bisdom Haarlem-Amsterdam aan het werk

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 april 2015 - 80 woorden
Nieuwe econoom bisdom Haarlem-Amsterdam aan het werk

Op woens­dag 1 april - dit is geen grap - is de nieuwe econoom van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de heer Thom van der Steen MBA zijn werk­zaam­he­den be­gon­nen. Hij werd welkom geheten door zijn voor­gan­ger, de heer Emile Duijsens, die hem de eerste maand zal inlei­den in de functie waarna die formeel door de heer Van der Steen zal wor­den over­ge­no­men. Op Witte Donder­dag­och­tend zal hij de eerste staf-ver­ga­de­ring bijwonen.

Wij wensen de nieuwe econoom veel werk­ple­zier en Gods zegen toe!

Terug