Arsacal
button
button
button


“Ik heb dorst” ... naar jouw liefde

Het is volbracht

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2015
“Ik heb dorst” ... naar jouw liefde

De dag van het lijden en sterven van Jezus is voor ons letterlijk en figuurlijk een cruciale dag. Op deze dag kon Jezus zeggen: “Het is volbracht”. Zonder Goede Vrijdag te willen isoleren van het geheel van het Paasmysterie, kunnen we dit bevestigen: in Zijn mensheid heeft de Heer de verlossing volbracht. Nu is het verder aan God die Hem uit de dood zal doen opstaan. Tijdens de Goede Vrijdagplechtigheid, die ik in Driehuis heb gevierd, heb ik na het Lijdensverhaal volgens Johannes nog de volgende korte overdenking gehouden.

Homilie

Het is volbracht....
Hij gaf de Geest....


We staan stil bij het lijden
van Hem die dit bewust
op zich heeft genomen.
Het is een bevrijdend lijden.

Wij zijn vaak bang voor lijden.
Mensen zijn niet zo zeer bang
voor het ouder worden,
als voor het lijden
dat er mee gepaard kan gaan.

Wij willen het lijden graag ontwijken,
vluchten voor de pijn.
Hij heeft het op zich genomen
als een bevrijdende opdracht.

Het is volbracht...
Hij gaf de Geest....


Ja, door Zijn lijden zijn wij verlost,
wij werden bevrijd in deze zin
dat het kwaad en de dood en het lijden
niet langer het laatste woord
over ons leven spreken.
Het laatste woord
zal een woord van liefde, van leven zijn:
“Kom binnen,
mijn vriend, mijn vriendin,
ga binnen in de vreugde van je Heer”.
En die geest van vertrouwen,
van kracht, van vreugde, van uitzien
heeft Hij ons nu al geschonken.

Het is volbracht....
Hij gaf de Geest....


Daar op het kruis
sprak Hij die heel bekende woorden:
“Ik heb dorst”.
De zusters van Moeder Teresa,
mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde,
hebben deze woorden geplaatst
bij ieder kruis in iedere kapel
van hun huizen.
Want het was niet naar die zure wijn
dat Hij verlangde.
Hij had en Hij heeft dorst
naar onze liefde voor Hem,
naar ons verlangen Hem te kennen
en te dienen,
naar onze goede daden,
naar onze inzet,
naar onze naasten­liefde,
naar onze vreugde
wanneer wij Hem herkennen
in de armsten en de minsten.....


Het is volbracht.....
Maar Hij zal verrijzen,
opstaan uit de dood,
want de dood kan nu
het laatste woord niet meer spreken.
Wij gaan op
naar de vreugde van Pasen!

Amen.

Terug