Arsacal
button
button
button
button


St. Joseph in Haarlem: Jongeren én Gregoriaans

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 april 2015 - 137 woorden
St. Joseph in Haarlem: Jongeren én Gregoriaans

Voor de heilige Mis op tweede Paas­dag was ik in de Sint Joseph­kerk in Haar­lem, die de paro­chie­kerk van de bis­schop­pen is. Een goede reden om er weer eens te komen. De gre­go­ri­aanse schola zong stijl­vol en mooi alle Latijnse li­tur­gische gezangen. Ik had gevraagd aan de pastoor en ere-kanun­nik dr. A. J. M. Hendriks of hij wilde preken en dat heeft hij - zoals we mochten ver­wach­ten - gloed­vol gedaan.

De St. Joseph is ook een pa­ro­chie voor jon­ge­ren: bin­nen­kort gaat in de pastorie een jon­ge­ren­ge­meen­schap starten als het huis daarvoor is aan­ge­past en de beno­digde gel­den zijn verkregen. Het is een mooi ini­tia­tief: jonge mensen kunnen er als katho­lie­ke ge­meen­schap leven, hun studie doen en iets voor de kerk en voor anderen betekenen. We wensen dit ini­tia­tief van harte veel succes en Gods zegen toe!

Terug