Arsacal
button
button
button


Ziekentriduüm in Hilversum

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 april 2015
Ziekentriduüm in Hilversum

Ieder jaar wordt in “De Waaier” in Hilversum een ziekentriduüm gehouden dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Vele huisgebonden, oudere mensen en zieken maken gebruik van de mogelijkheid om drie dagen lang in een gezellige sfeer bijeen te zijn en geïnspireerd te worden, de heilige Mis te vieren, een ziekenzegen te ontvangen, enzovoorts. De deelnemers zijn eigenlijk altijd heel blij met deze mooie dagen.

Ook dit jaar was ik daar om tijdens een korte gebedsdienst de ziekenzegen te geven en de zieken te ontmoeten. Ook vanuit de gemeente Hilversum wordt ieder jaar belang­stel­ling getoond. Meestal brengt de burge­mees­ter een bezoek aan het triduüm, dit jaar kwam wegens diens verhindering loco-burge­mees­ter en wethouder Wimar Jaeger.

Tijdens het preekje heb ik natuurlijk verwezen naar de heilige Liduina van wie dit jaar een bijzonder gedenkjaar wordt gevierd. Zij worstelde met haar ziek-zijn en vond aanvankelijk dat de priester die haar wees op het lijden van Jezus Christus gemakkelijk praten had. Toen zij het tenslotte toch deed vond zij een uitweg uit de opgeslotenheid in haar lijden en opende zij zich voor God en voor haar medemensen, die bij haar om raad en troost kwamen. Het is niet gemakkelijk maar in de verbittering en de negatieve gevoelens blijven is geen oplossing. Pas als een mens zich in zijn lijden opent in vertrouwen en vreugde en dankbaarheid weet te ontvangen, kan hij op een positieve wijze verder. In de ziekenzegen hebben we Onze Lieve Heer op voorspraak van Zijn Moeder Maria hiervoor om hulp gevraagd...

Terug