Arsacal
button
button
button


De kern van het katholieke geloof leren kennen? De Alphacursus!

Pastoor Niesten geeft de cursus al dertien jaar met succes

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 april 2015
Een alphacursus ergens in het land...
Een alphacursus ergens in het land...

Een aantrekkelijke vorm om mensen iets van de kern van het katholieke geloof te laten beleven is de Alpha­cursus, een cursus van tien weken, waarvan een gezamenlijke maaltijd een wezenlijk deel uitmaakt. Halverwege de cursus is er een speciaal weekend, in dit geval een klooster­weekend in heiloo. Er is gelegenheid om met anderen informeel van gedachten te wisselen, er is uitleg van het geloof op een laagdrempelige manier en gesprek rond het thema in kleinere groepen.

Pastoor Henk Niesten deed de cursus dit jaar al voor de dertiende keer, waarvan de laatste jaren in de Apostelkerk in Beverwijk en - zoals ik zelf kon constateren - met veel succes.Één van de avonden is een open avond en die avond vond op vrijdag 24 april plaats. Goed veertig mensen waren gekomen, waaronder ook verschillende niet-katholieken. Ik was uitgenodigd om met pastoor Niesten in gesprek te gaan over de Kerk. Het viel me op dat ook mensen met een andere achtergrond dan het katholieke geloof zich heel goed thuis voelden, door de ongddwongen, open en toegankelijke wijze waarop de avond plaats vindt. Pastoor Niesten zal er vast en zeker mee door gaan. Wie er voor voelt om ook zo'n alpha­cursus mee te maken of te geven, kan pastoor Niesten benaderen of gaan naar www.rk-alpha­cen­trum.nl

Terug