Arsacal
button
button
button


Ethiopische martelaren door de Ethiopisch-Orthodoxe kerk herdacht

Gruweldaad in Libië

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 april 2015
Tijdens de herdenking in de Ethipisch-Orthodoxe kerk
Tijdens de herdenking in de Ethipisch-Orthodoxe kerk

De Ethiopisch Orthodoxe Kerk heeft zaterdag­middag 25 april in haar kerk in Amstelveen de christenen herdacht die vanwege hun geloof afgelopen zondag door IS op beestachtige wijze in Libië zijn vermoord.

Tijdens de plechtigheid rond een symbolische lijkbaar die ruim drie uur duurde stroomde de kerk vol met gelovigen die hun landgenoten kwamen gedenken. Ook vertegen­woor­digers van de Syrisch Orthodoxe kerk kwamen aan het woord evenals ikzelf uit naam van de Rooms katholieke Kerk en het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In het toespraakje heb ik mijn medeleven uitgedrukt met de Ethiopische christenen om het gruwelijke wat in Libië was gebeurd. Ik heb herinnerd aan de vele moorden op christenen: de Koptische christenen die onlangs in Libië als martelaar stierven, de vele Armeense en Syrische christenen die hun leven moesten geven, de beide Syrisch-Orthodoxe bis­schop­pen die nog steeds ontvoerd zijn en natuurlijk heb ik ook nog even stil gestaan bij de Armeense volkerenmoord waarvan op 24 april de 100e gedenkdag werd gehouden.

In onze tijd sterven vele christenen als martelaar. We hadden niet kunnen denken dat wat in het eerste millennium van de christenheid zich heeft afgespeeld onder meer in Noord-Afrika zich zo zou herhalen. Het gaat om onschuldige mensen, zij hebben niemand kwaad gedaan, zij sterven louter en alleen omdat zij christen zijn. Zij hadden zich tot de Islam kunnen bekeren en hun leven kunnen redden. Maar zij bleven trouw en wilden Christus niet verloochenen. Hoe wreed en onbegrijpelijk ook, toch was hun dood niet zonder zin of betekenis. Paus Franciscus heeft hen martelaren genoemd. De oude kerkvaders zeiden al dat het bloed van de martelaren het zaad voor nieuwe christenen zou zijn. Ook wij bidden dat hun dood veel vrucht mag dragen. Zij waren verenigd met het lijden van Christus.En laten we bidden dat gedachten van haat en wraak uit de hoofden en de harten van allen mogen verdwijnen.

Aan het eind van mijn woordje heb ik een kort Latijns gebed gezongen op de gewone oratie-toon:

Deus, qui nobis in itinere vitae semper ades, da pacem et concordiam omnibus populis et fac ut horum martyrum vitae sacrificium multos afferat fidei, spei et caritatis fructus spirituales. Per Christum Dominum Nostrum. Amen

(Heer, die altijd bij ons bent op onze levensweg, geef vrede en eendracht aan alle volkeren en geeft dat het levensoffer van deze martelaren vele geestelijke vruchten van geloof, hoop en liefde mag voortbrengen, door Christus onze Heer. Amen)

Over de gruwelijke daad van afgelopen zondag vond ik op de website van Kerk in Nood het volgende berichtje:

Extremisten in het noorden van Libië die zich rekenen tot de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), hebben zondag circa dertig mannen vermoord die ze Ethiopische christenen noemen. Een video die is verspreid op internet duurt bijna een half uur en toont de onthoofding van zeker twaalf mannen op een strand en de executie van zestien anderen met vuurwapens in een woestijngebied. De terroristen noemen hun slachtoffers ''leden van de Ethiopische kerk van de vijand''. Onder de slachtoffers zijn mogelijk ook mensen uit Eritrea.

Volgens de jihadisten worden moslims uit naam van het christendom gedood. In de video krijgen christenen te horen dat ze nergens veilig zullen zijn, tenzij ze zich bekeren tot de islam of geld betalen aan moslims. IS doodde eerder christenen in Libië. Begin dit jaar verscheen een video, waarin te zien is hoe 21 Egyptenaren worden onthoofd op een strand.

Ethiopië behoort tot de oudste christelijke naties ter wereld. Het christendom nestelde zich er in de eerste eeuw. Naar schatting 43,5 procent van de 90 miljoen Ethiopiërs is lid van de oude Ethiopisch Orthodoxe Kerk. Circa 20 procent behoort tot andere christelijke gemeen­schappen. Meer dan 34 procent is islamitisch (bron: ANP).

Terug