Arsacal
button
button
button


Paul Visser overleden

Avondwake in zijn St. Bavokerk in Heemstede

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2015
De Mis bij het graf van Petrus (1) en de St. Bavokerk bij de avondwake (2)
De Mis bij het graf van Petrus (1) en de St. Bavokerk bij de avondwake (2)

Terwijl we in Rome waren voor de diocesane bedevaart bereikte ons het bericht dat pastoraal werker Paul Visser was overleden, 66 jaar oud. Hij was tot voor kort pastoraal werker in de Heemsteedse Sint Bavo­parochie. OP 8 mei was 's avonds de avondwake voor hem, waarbij onder meer oud-vicaris-generaal mgr. Martin de Groot, deken Ton Casse en ikzelf aanwezig waren.

Het bericht van zijn overlijden bereikte ons in Rome door de goede zorgen van pastoor en erekannunnik dr. Guus Hendriks precies op tijd om hem in een speciale heilige Mis op het graf van de apostel Petrus voor de in Rome aanwezige priesters, diakens en pastoraal werkers te kunnen gedenken. De Bisschop, mgr. Jozef Punt, deed daar voor hem een bijzondere voorbede. De dag erna werd hij opnieuw in het gebed van de bedevaart herdacht in de kerk die aan zijn patroon­heilige is gewijd: de heilige Paulus buiten de muren.

Terug in Nederland heb ik deel kunnen nemen aan de avondwake, waarin Paul Visser op tal van manieren werd herdacht en het geloof in het eeuwig leven werd verkondigd. De overledene heeft de Eucha­ris­tie in zijn parochie altijd centraal weten te houden als centrum en bron van het kerkelijk leven. Verschillende keren heeft hij diaken- en priester­stu­denten in hun stages begeleid. In de afgelopen periode mocht ik twee maanden admini­strator zijn van 'zijn' parochie en de overige parochies van het Klaverblad, het samen­wer­kings­ver­band van parochies waarvan de St. Bavo deel uitmaakt.

Moge hij rusten in vrede!

Terug