Arsacal
button
button
button


Jongeren op weg met de kracht van de Geest

Vormsel in Bussum

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 mei 2015
De Mariakerk in Bussum voor de vormselviering
De Mariakerk in Bussum voor de vormselviering

Op zaterdag­avond 16 mei mocht ik het vormsel toedienen aan 24 jonge mensen in de Mariakerk van Bussum, de meesten tieners, afkomstig uit wat nu de parochie van de heilige Drieëenheid is (Naarden en Bussum).

De afgelopen maanden waren deze jongeren voorbereid door onder meer pastoor Carlos Fabril en kapelaan Maciej Sendecki om dit sacrament van de heilige Geest bewust te kunnen ontvangen.

In de homilie heb ik onder meer naar voren gebracht dat dit sacrament een teken is dat God met ieder van ons een plan en een bedoeling heeft, dat ons leven voor een bepaalde bestemming gegeven is en mooi en zinvol kan zijn als wij dat doel wat God voor ons heeft weg gelegd weten te vinden. We krijgen allemaal af en toe kleine of grotere tekentjes van God en het is belangrijk dat we ervoor open staan om die te herkennen en de herinnering daaraan vast te houden. Daarvoor heb je een open hart nodig, ergens het hart van een kind, omdat je in God je Vader hebt gekregen. Ik heb het geïnllustreerd aan de hand van een paar voorbeelden en verhalen. Als we er voor open staan en eenvoudig van hart zijn, kunnen we Gods hand in ons leven ontdekken.

Na afloop van de viering had de parochie voor iedere vormeling een fraai bronzen kruisje met daarop de nederdaling van de heilige Geest afgebeeld (uitbeelding van de woorden bij het sterven van Jezus: “Hij gaf de Geest”).

Van harte proficiat aan alle vormelingen!

Terug