Arsacal
button
button
button


Vormsel Poolse Parochies in Heiloo

Is religie bron van kwaad?

nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 mei 2015
Met een deel van de vormelingen.
Met een deel van de vormelingen.

Op de tweede Pinksterdag viert de Poolse parochie - die aan de heilige Geest is toegewijd - haar patroons­feest met een bede­vaart naar Heiloo. Daar heb ik de heilige Mis heb gevierd en tevens het heilig vormsel toegediend aan zo'n vijftig vormelingen, afkomstig uit ver­schil­lende Poolse parochies in ons land.

Het waren dit keer niet voornamelijk de tieners, maar hoofd­za­ke­lijk wat oudere jongeren. De kapel in Heiloo was opnieuw goed gevuld met tegen de 700 pelgrims uit het hele land. Na de Mis was er een processie met de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Częstochowa en een picknick in de tuin achter het Juliana­klooster, begeleid door de gezellige muziek van een band uit Polen. Pastoor Krysztof Obiedzinski leidt de parochie en hij moet daarvoor veel werk verzetten.

Poolse vieringen

Met de misdienaar die de mijter droeg
Met de misdienaar die de mijter droeg

Elke zondag is er op een drietal plaatsen in ons bisdom vast een Poolse heilige Mis en daarnaast met een iets lagere frequentie op drie of vier andere plaatsen, zodat het niet uitzonderlijk is als de pastoor in een weekend vijf missen heeft. Gelukkig mag hij regelmatig rekenen op hulp van enkele andere Poolse priesters en is er een team dat in en buiten de Poolse school catechese geeft.

Secularisatie

Ook Polen lijdt onder de secularisatie, wat onder meer tot uiting komt in een afname van het aantal priesteroepingen. Gelukkig is de Poolse parochie in ons bisdom zeer bloeiend, komen er velen naar de kerk en zijn er veel gelovigen die biechten. We hopen dat dit goede voorbeeld ook andere mensen stimuleert! Ik heb daarom ook opgeroepen elkaar in de gemeen­schap van de parochie vast te houden in het geloof en niet bevreesd te zijn ervan te getuigen. Enkele passages uit de preek:

Uit de homilie:

Broeders en zusters,
De gave van de heilige Geest
aan de leerlingen van Jezus
op het Pinkster­feest
is voor U een driedubbel feest:
niet alleen viert U het Pinkster­feest,
die dag waarop de Kerk begon
en de eerste christenen werden gedoopt,
het is ook het patroons­feest van Uw parochie
en we vieren de gave van de heilige Geest
in het vormsel van al deze jonge mensen.

(...)

Gemeen­schap is belangrijk

U bent erop uitgegaan,
de wereld in gegaan.
U hebt moeten leren leven
in een ander land, met een andere taal
en een andere cultuur.
Dan merk je
hoe belangrijk het is
om elkaar vast te houden,
dat je de steun van anderen,
van een gemeen­schap
nodig hebt
om gelukkig mens te kunnen zijn
en om christen te zijn.
Daarom ben ik blij dat U hier bent,
dat U samen dit feest wilt vieren
en dat ik dit met U mag delen.

(...)

Is religie negatief?

In Nederland durven veel mensen
niet te zeggen dat ze gelovig zijn,
omdat dat in verband wordt gebracht
met allerlei negatieve dingen,
zoals misbruik, haat en geweld.
Ach, zeggen ze dan,
religieuze mensen vechten alleen maar
tegen elkaar en tegen anderen.

Maar hebben jullie ooit een priester gehoord
die preekte dat je moest haten
of dat je geweld moest gebruiken
of dat je andere slechte dingen moest doen?
Natuurlijk niet!
Want Godsdienst en gelovig zijn betekenen juist
dat je respect moet hebben voor andere mensen,
dat je eerbied hebt voor het leven,
dat je andere mensen niet mag dood maken,
dat je natuurlijk wel een geloof
en een mening en overtuiging hebt
- het zou gek zijn als dat anders was -,
maar dat je die altijd naar buiten moet brengen
met liefde en respect voor andere mensen.

Terug