Arsacal
button
button
button


Afscheid twee bisschoppelijk gedelegeerden voor onderwijs

Officium educationis bijeen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 juni 2015
afscheidsviering van vertrekkende BG's
afscheidsviering van vertrekkende BG's

Iedere twee maanden komt het 'Officum educationis' bijeen, de vergadering van bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs. Hoe belangrijk hun werk ook is, het staat door teruglopende financiën nogal onder druk. Dinsdag 16 juni namen we afscheid van twee gedelegeerden die maar gedeeltelijk worden vervangen.

De bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Roermond mw. Marjo J. F. van Helvert-Willemse heeft zich ruim twintig jaar ingezet voor het katholiek onderwijs in Limburg en vele contacten gelegd. Haar inzet heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de verbetering van de relatie tussen Kerk en School. Haar werk wordt gedeeltelijk overgenomen door kapelaan George Dölle. In het bisdom 's Her­to­gen­bosch krijgt mw. Astrid Bakker een nieuwe functie. Zij zal zich voortaan richten op het jkon­ge­ren­pas­to­raat. Tot nu toe onderhield zij het contact met de basisscholen. Haar taak wordt overgenomen door mw. Jeanne Ketelaars, die daarmee een uitbreiding van haar takenpakket heeft gekregen. Astrid Bakker heeft bijzondere verdiensten voor de Week van het Katholiek Onderwijs en de NKSR, waarvan zij de laatste maanden bestuurslid was.

Het officium educationis kwam bijneen rond een heel aantal thema's, waaronder de Week van het Katholiek Onderwijs, waarvan de tweede editie in november a.s. van start gaat. Vanuit het nieuwe Verus, de interconfessionele school­besturen­orga­ni­sa­tie, kwamen de verant­woor­de­lijken voor de katholieke programmalijn zich voorstellen, de heren prof. Chris Herman en drs. Theo van der Zee. In het kader van de fusie waaruit Verus onlangs is ontstaan, heeft Verus een beleidsplan goedgekeurd dat onder meer voorziet in een goede samen­wer­king met de bisschoppelijk gedelegeerden. Dit kon door de beide heren nog niet helemaal worden ingevuld, maar we hopen dat dit zich positief mag blijven ontwikkelen.

De bisschoppelijk gedelegeerden zijn voorts bezig met een actualisatie van de bisschoppelijke nota "Bezield en zelfbewust", waartoe nu een gesprekspaper is opgesteld dat in het najaar met vertye­gen­woor­digers van het onderwijs in de bisdommen zal worden besproken. Met de input vanuit de basis hopen we zo tot een goed en verantwoord document te komen.

Ook de Vastenaktie presenteerde zich in de persoon van Angelique Steysel, die voor Vastenactie de contacten met de onderwijsin­stel­lingen odnerhoudt. Zij bracht een inspirerend en enthousiasmerend verhaal.

De dag werd afgesloten met een etentje om afscheid te nemen van de twee vertrekkende gedelegeerden.

Terug