Arsacal
button
button
button


Afscheid Mirjam Spruit van Geloofsopbouw bisdom Haarlem

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 juni 2015
Met de bisschoppen op de foto
Met de bisschoppen op de foto

Op woens­dag 17 juni heeft drs. Mirjam Spruit-Borst afscheid genomen van de mede­werkers van het bisdom Haarlem-Amster­dam, waar zij dertien jaar lang aan verbonden was eerst als mede­wer­ker jon­ge­ren­pas­to­raat en sinds 2010 als staf­functionaris catechese en coördinator geloofs­opbouw. In die hoe­danig­heid was zij onder meer verant­woorde­lijk voor de or­ga­ni­sa­tie van de dio­ce­sane bede­vaart naar Rome.

Het was de vroegere hulp­bis­schop mgr. Jan van Burgsteden die Mirjam Spruit naar het bisdom haalde.

Op 4 sep­tem­ber aanstaande wordt een studie­dag gehouden voor de priesters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom rond het thema van missio­naire pas­to­raal waarvoor de priester dr. Christian Hennecke naar Neder­land komt. Aan het einde van die dag zal tevens afscheid genomen kunnen worden van Mirjam Spruit.

De afscheids­bij­een­komst op 17 juni was bedoeld voor de collega’s van het bisdom met wie zij deze jaren heeft samen­gewerkt. Met een korte toe­spraak heb ik haar ver­diensten voor het bisdom geschetst en Mirjam voor haar inzet bedankt. Na­tuur­lijk kwam daarbij de geslaagde bisdom­bede­vaart naar Rome, begin mei van dit jaar, aan de orde.

Mgr. Punt reikt de Bavopenning uit
Mgr. Punt reikt de Bavopenning uit

Daarna reikte de bis­schop haar de Bavo­penning uit en over­handigde enkele geschenken waaronder een beeldje van O.L. Vrouw ter Nood. Kerk­musicus Bert Stolwijk bracht met de aanwezigen daarna een lied ten gehore, waarna Mirjam een dank­woord sprak. We zullen haar missen, maar ieder heeft begrip voor haar stap, die haar werk biedt meer in nabij­heid van haar woonadres. Zij zal in dienst treden bij het Centrum voor Pa­ro­chie­spiritua­liteit van de Sacra­men­tijnen.

Tenslotte werden enkele filmpjes getoond van de bisdom­bede­vaart.

Terug