Arsacal
button
button
button


Ontmoeting van migrantenparochies in bisdom Haarlem-Amsterdam

Boeiend en bloeiend!

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 juni 2015
vertegenwoordigers van migrantenparochies
vertegenwoordigers van migrantenparochies

Donderdag­middag 18 juni waren vertegen­woor­di­gers van de migranten­gemeen­schappen in het bisdom Haarlem-Amsterdam bijeen om de banden met elkaar en met het bisdom aan te halen en gemeen­schap­pe­lijke vragen te bespreken. Een hartelijke bijeen­komst met veel herkenning over en weer. Bloeiende en boeiende gemeen­schappen!

Vijftien gemeen­schappen waren vertegen­woor­digd op de bijeen­komst die in de Engelse taal werd gehouden, enkele hebben de status van parochie, verschil­lende zijn als “quasi-parochie” opgericht, andere zijn zomaar gemeen­schappen die wekelijks of minder vaak bijeen komen voor de H. Mis en andere activiteiten. Er zijn heel grote gemeen­schappen bij, zoals de Engels­talige parochie Blessed Trinity in Amsterdam met een 650 kerk­gangers op zondag en de Poolse parochie, waar wekelijks alleen al in de hoofd­lokatie, de st. Paulus­kerk in Amsterdam-West, zo'n 500 gelovigen komen, maar die tevens HH. Missen heeft in zes of zeven andere kerken verspreid over het bisdom. Ook de Spaanse parochie, die samenkomt in de St. Nicolaas­basiliek is talrijk. Andere gemeen­schappen zijn veel minder talrijk of heel beginnend, zoals de Oegandese (Baganda)gemeen­schap.

In de zeer multiculturele stad die Amsterdam is, zijn bijna al deze gemeen­schappen gevestigd. Amsterdam is de stad, zo hoorde ik enige tijd geleden, met het grootste aantal verschillende nationa­li­teiten ter wereld. In deze stad zijn meer dan twintig katholieke niet-Nederlands­talige gemeen­schappen actief. Voor deze bijeenkomst waren verschillende gemeen­schappen nog niet aanwezig, maar alle zijn ze hartelijk welkom op de volgende ontmoeting.

We wisselden ervaringen uit, leerden elkaar kennen en bespraken gemeen­schappelijke problemen zoals financiële problemen, gebrek aan een duidelijke pastorale leiding, cultuur­verschillen, huwelijken van onge­docu­men­teerden, enzovoorts.

Het was een goede en vruchtbare bijeenkomst.

Terug