Arsacal
button
button
button


Vormsel en eerste communie in Duivendrecht

nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 juni 2015
Na afloop van de viering in de tuin van de pastorie
Na afloop van de viering in de tuin van de pastorie

Op 21 juni heb ik het heilig vormsel toegediend aan 21 jongeren in de Sint Urbanus­kerk te Duivendrecht. Vier van hen ontvingen tevens hun eerste heilige communie. Enkele vormelingen konden op deze dag niet aanwezig zijn maar we hopen dat voor hen het vormsel binnenkort nog kan plaats­vin­den, want dit sacrament is een grote genade en een rijkdom voor hele hun verdere leven.De vormelingen waren afkomstig uit de St. Urbanus­parochie en uit de Graankorrel.

De meer dan volle kerk was feestelijk versierd en het koor van de parochie zong samen met een Indonesisch koor uit Utrecht onde rleiding van pater Klemens, één van de priesters van de SVD-commu­ni­teit die in de pastorie gehuisvest is. Pater Sedfey con­ce­le­breerde en diaken Theo Stiphout assis­teerde. Voor de voor­be­rei­ding waren catechiste Santa Jaddoe en catechetisch mede­wer­ker Phily Hinfelaar verant­woor­de­lijk en dat is hun wel toevertrouwd!

Ik ben al die mensen bijzonder dankbaar die zich in de parochies inzetten om kinderen en jongeren te benaderen en met hen het traject van voor­be­rei­ding op het vormsel­sa­cra­ment te gaan. Zij geven daarmee een belangrijke bijdrage aan de opbouw van Christus' Kerk.

Het was voor mij het laatste vormsel voor de zomerperiode en dus ook een moment om even terug te blikken en te bidden dat dit sacrament veel vrucht mag dragen in het leven van al deze jonge mensen die zo'n mooie en belangrijke stap hebben gezet.

Terug