Arsacal
button
button
button


Van Dak tot Dak

bijzondere expositie van bijzondere mensen

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2012
Van Dak tot Dak

Op 9 maart bezocht ik een kleine expositie in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Dak- en thuisloze mensen worden geportretteerd door fotografe Heidi Borgart. Naast hun foto is een gedicht geplaats Martin van den Esschert. Van ieder van de geportretteerden geeft voorts een reeks foto's een beeld van hun leven en van plaatsen en mensen die voor hen  belangrijk zijn. Het initiatief is genomen door Joris Obdam van het straatpastoraat van het oecumneisch diaconaal centrum "Stem in de stad" in Haarlem.

Het mooie aan dit initiatief is dat je langs deze weg kennis maakt met mensen die we misschien als een kwetsbare schim op straat tegen komen of als een bedelaar langs de weg, maar die we zelden als mens ontmoeten. Toch is ieder van hen een mens met een eigen geschiedenis en levensweg en een eigen verhaal. En zijn we niet bedoeld om juist in hen Christus te herkennen? Het is daarom heel goed dat we zo de kans krijgen hen als mens te ontmoeten.

Ik ben zo vrij geweest een paar fotoo'tjes te maken op de tenstoon­stel­ling om een idee door te geven van hoe het eruit ziet. de kwaliteit van deze foto's is dus niet de kwaliteit van de foto's van Heidi Borgart.

 

Terug