Arsacal
button
button
button
button


Van Dak tot Dak

bijzondere expositie van bijzondere mensen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2012 - 207 woorden
Van Dak tot Dak

Op 9 maart bezocht ik een kleine expositie in het Noord-Hollands Archief in Haar­lem. Dak- en thuis­loze mensen wor­den geportret­teerd door fotografe Heidi Borgart. Naast hun foto is een gedicht geplaats Martin van den Esschert. Van ieder van de geportret­teer­den geeft voorts een reeks foto's een beeld van hun leven en van plaatsen en mensen die voor hen  be­lang­rijk zijn. Het ini­tia­tief is geno­men door Joris Obdam van het straat­pas­to­raat van het oecumneisch diaco­naal centrum "Stem in de stad" in Haar­lem.

Het mooie aan dit ini­tia­tief is dat je langs deze weg kennis maakt met mensen die we mis­schien als een kwets­ba­re schim op straat tegen komen of als een bede­laar langs de weg, maar die we zel­den als mens ontmoeten. Toch is ieder van hen een mens met een eigen ge­schie­de­nis en levensweg en een eigen verhaal. En zijn we niet bedoeld om juist in hen Christus te herkennen? Het is daarom heel goed dat we zo de kans krijgen hen als mens te ontmoeten.

Ik ben zo vrij geweest een paar fotoo'tjes te maken op de tens­toon­stel­ling om een idee door te geven van hoe het eruit ziet. de kwali­teit van deze foto's is dus niet de kwali­teit van de foto's van Heidi Borgart.

 

Terug