Arsacal
button
button
button


Hartelijk afscheid bisdom-econoom Duijsens

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 juni 2015

Op vrijdag 26 juni vond het afscheid van de algemeen econoom van het bisdom Haarlem-Amsterdam, drs. Emile Duijsens, plaats. Vele mensen kwamen hem de hand drukken op de receptie die plaatsvond in de tuin achter het bisschopshuis. Hartelijke, waarderende woorden werden gesproken. Het was werkelijk een mooie en geslaagde dag.

De medewerkers van het bisdom hadden gelegenheid gekregen om tijdens een lunch afscheid te nemen en dat werd op een eigen, ludieke wijze gedaan met de plechtige ondertekening van een ‘testament’, waarbij een aangepaste tekst op de melodie van het bekende lied van Boudewijn de Groot werd gezongen en de vertrekkende econoom warm en hartelijk werd toegesproken.

Later op de middag werden de vele vertegen­woor­digers van parochies, PCI’s, landelijke gremia, collega’s en kennissen ontvangen. Daar werd hij op geestige wijze toegesproken door de kanselier van het bisdom, drs. Eric Fennis. Ook de Bisschop, mgr. dr. Jozef Punt, sprak hartelijke woorden en onderstreepte dat hij het altijd zeer had gewaardeerd dat de econoom vanuit zijn functie open had gestaan voor nieuwe plannen en ideeën van de Bisschop om de Kerk op te bouwen en bij te dragen aan de verbreiding van het evangelie.

We verliezen in Emile Duijsens inderdaad een hartelijke persoon, met een positieve, opbouwende en gelovige kijk op bisdom en Kerk, met uitstekende contactuele eigen­schappen en grote deskundigheid op vele terreinen. Van harte wens ook ik hem heel mooie jaren toe, gezondheid en Gods zegen.

Gelukkig heeft het bisdom een goede opvolger kunnen vinden voor de vertrekkende econoom in de heer Thom van der Steen.

Terug