Arsacal
button
button
button


Zusters Karmelietessen slaan nieuwe wegen in naar de toekomst

Heilige Mis in Vogelenzang

nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 juni 2015
Het witte huis op het terrein van de zusters in Vogelenzang
Het witte huis op het terrein van de zusters in Vogelenzang

Op het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus was ik bij de zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart aan de Bekslaan in Vogelenzang, waar op dit moment drie postulanten zijn begonnen en één zuster onder tijdelijke geloften is. Hoop voor de toekomst, maar de zusters beseffen goed dat de Geest van hen vraagt om in die toekomst te investeren!

Het charisma van de con­gre­ga­tie van deze zusters Karme­lie­tes­sen is contemplatief-actief. Tot het eigen apostolaat van dit instituut behoren de zorg voor kinderen en ouderen. Dat laatste willen de zusters oppakken door een zorghotel te realiseren met een aantal appartmenten voor bewoners die dankzij de zorg langer zelfstandig kunnen blijven. Met eigen ogen kon ik zien hoe er druk wordt vberbouwd om alles volgend jaar gerealiseerd te hebben en met een echt katholiek huis voor ouderen van start te kunnen gaan. De overste, zuster Elvira Maria, vertelde over de plannen en over de inzet van de zusters om roepingen te ontvangen. Zuster Elvira Maria is ervan overtuigd dat daarvoor veel gebed en... inzet nodig zijn.

In de heilige Mis heb ik gepreekt over de geloofsbelijdenis van de apostel Petrus in het matteüsevangelie, het evangelie van de dag. De apostel werd daarvoor geleid naar Caesarea Filippi, een heidense plaats, buiten het Joodse land, gewijd aan de Keizer van Rome. Daarmee drukte de Heer iets uit van de univeraliteit die de Kerk zou kenmerken: haar geloof is niet voor een bepaalde groep of een bepaald volk. Alle mensen van ieder ras of stand of soort zijn geroepen om dit geloof te belijden en standvastig christen te zijn, ook in seculiere omstandigheden, zoals daar in Caesarea.

Voor mij is het altijd mooi op deze plaats te komen, omdat ik hier vele jaren heb mogen verblijven met het eerste begin van ons seminarie dat later naar De Tiltenberg is verhuisd.

Terug