Arsacal
button
button
button


Priester Ab van der Hoek begraven

nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 juli 2015
Albert van der Hoek+
Albert van der Hoek+

Op maandag 6 juli heb ik de priester Albert (Ab) van der Hoek begraven op begraaf­plaats Westerveld in het graf van zijn ouders. Hij was een priester met een bijzondere geschiedenis en dat kwam bij zijn begrafenis tot uiting.

Zowel de emeritus aarts­bis­schop van de oud-katholieke kerk als de huidige bisschop van Haarlem van dit kerk­ge­noot­schap evenals de emeritus deken van het oud-katholiek metropolitaan kapittel waren aanwezig bij de teraardebe­stel­ling, samen met buren en mensen die bijzonder voor Ab van der Hoek hebben gezorgd. Albert van der Hoek was namelijk oud-katholiek priester geweest tot hij 31 oktober 1997 overging naar de Rooms Katholieke kerk en door de toenmalige bisschop van Haarlem mgr. Bomers in de huiskapel van het bisschopshuis in de R.K.-kerk werd opgenomen. In diezelfde kapel heb ik deze ochtend de Requiem-mis voor hem gecelebreerd.

Omdat de overledene een speciale zorg had voor de opleiding van nieuwe priesters, kwam ik als rector van De Tiltenberg met hem in contact. Verder leefde hij terug getrokken maar in goed contact met de mensen om hem heen. Hij overleed op 30 juni j.l..

Moge hij nu rusten in vrede!

Terug