Arsacal
button
button
button


Bisschop Agapitus Nfon uit Kameroen op bezoek

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 juli 2015
met bisschop Agapitus Nfon in het bisschopshuis
met bisschop Agapitus Nfon in het bisschopshuis

Op woensdag 22 juli bracht bisschop Agapitus Nfon uit Kameroen een bezoek aan het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij had onder meer ontmoetingen met de mgr. Jozef Punt en met mij.

Bisschop Agapitus Nfon is hulp­bis­schop van het aartsbisdom Bamenda in het Engelssprekende deel van Kameroen. Ik heb wel een klein beetje een bijzondere band met deze bisschop omdat hij in hetzelfde jaar bisschop is geworden en bovendien de zelfde wapenspreuk heeft.
We hebben deze bisschop eerder gesteund bij de oprichting voor een tehuis voor priesters die met emeritaat zijn gegaan en voor wie anders geen onderkomen zou zijn. De eerste bewoners hebben intussen in dit huis hun intrek genomen.

Samen met missie­secre­taris dr. M. Wagemaker bezocht de hulp­bis­schop het Haarlemse bisschopshuis.

In een ontspannen sfeer hebben we gesproken over de situaties in onze bisdommen en de problemen waarmee we hebben te maken. Bamenda is een bisdom in opbouw met veel roepingen. Dit jaar werden elf diakens gewijd die binnenkort priester zullen worden gewijd en er zijn 97 kandidaten in het seminarie. De vier Engelssprekende bisdommen werken samen en hebben één gemeen­schap­pe­lijke seminarie-opleiding. Vanwege het groeiende aantal seminaristen is wel besloten de filosofie (de eerste jaren van het groot-seminarie) apart te huisvesten.

Graag blijven we verbonden met de bloeiende en groeiende kerk in Bamena!

Terug