Arsacal
button
button
button


Marthe Robin en MH17

‘Zij heeft voor Nederland gebeden en geleden’

nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 augustus 2015
Het heiligdom van de Foyer de charite
Het heiligdom van de Foyer de charite
Marthe Robin en MH17

Mijn retraite was een bijzondere ervaring waarbij ik ook alle betrok­ke­nen bij de vliegramp met de MH17 heb herdacht.

op zondag 2 augustus eindigde mijn jaarlijkse retraite die ik dit jaar heb gedaan in Chateauneuf de Galaure waar Marthe Robin heeft geleefd. Deze Franse vrouw heeft het grootste deel van haar leven ziek op bed doorgebracht. Toch zijn door haar inspiratie en leiding over de hele wereld gemeen­schappen gevormd van vrouwen en mannen die hun leven aan God geven en overal in de wereld retraitehuizen leiden die Foyer de Charite worden genoemd. In een familie-geest worden de retraitanten ontvangen en begeleid.

In Chateauneuf woont ook de zieke, door hoge ouderdom verzwakte pater Gerard van Hooren, die Marthe Robin nog goed heeft gekend. Hij verzekerde me met nadruk dat Marthe een bijzondere band had met Neder­land en dat zij heeft gebeden en geleden Voorde Kerk in ons land.

De stille retraite werd geleid door een priester van de Emmanuel beweging, pere Paul Dollie, die als thema het Marcus’-evangelie had genomen. Er werd een stevig pro­gram­ma van de bijna 100 deelnemers gevraagd, maar het was duidelijk dat hij allen - ook mij - veel heeft mee kunnen geven.

Van de retraite maakte ook een kruisweg deel uit die vanuit het heiligdom van het retraitehuis ging naar het huis waar Marthe heeft geleefd, zo’n klein half uur lopen. Die kruisweg ging door grote velden met zonnebloemen en het is dusgeen wonder dat ik toen bijzonder moest denken aan en heb gebeden voor de slachtoffers van de ramp met de MH 17, nu een jaar geleden, en alle familieleden en vrienden die hen nog zo verschrikkelijk missen. De zonnebloemen zijn intussen toteen soort nationaal symbool geworden voor alle slachtoffers. Natuurlijk moest ik daarbij ook denken aan en bidden voor de Hilversumse pastoor Jules Dresme die zich zeer voor alle nabestaanden inzet. Dat is emotioneel een zware taak. Naar hen allen gingen mijn gedachten en gebeden en ik hoop dat Marthe Robin die zelf zoveel geleden heeft voor hen allen in de hemel wil bidden...

Terug