Arsacal
button
button
button


innerlijke genezing....

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2012
innerlijke genezing....

Dit is wat we toewensen aan ieder die slachtoffer is geworden van seksueel misbruik, geweld, verwaarlozing of andere innerlijke verwondingen: innerlijke genezing.

De gever van bijgaande schaal met ver­plaatsbare mensenfiguur wilde dat uitgedruk zien door dit beeld: een mens die veilig, genezen terugziet en uitziet over het dal waarin hij of zij is geweest. Die genezing en verzoening en de hulp die daarbij nodig is, wens ik ieder toe.

Terug