Arsacal
button
button
button
button


innerlijke genezing....

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2012 - 69 woorden
innerlijke genezing....

Dit is wat we toewensen aan ieder die slacht­of­fer is gewor­den van seksueel mis­bruik, geweld, ver­waarlo­zing of andere inner­lijke verwon­dingen: inner­lijke gene­zing.

De gever van bij­gaande schaal met ver­plaats­ba­re mensenfiguur wilde dat uitgedruk zien door dit beeld: een mens die veilig, genezen terugziet en uitziet over het dal waarin hij of zij is geweest. Die gene­zing en ver­zoe­ning en de hulp die daarbij nodig is, wens ik ieder toe.

Terug