Arsacal
button
button
button


Het geloof leeft... In Bourgondië

Priestervakantie in Paray-Le-Monial

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2015

Van 6 - 14 augustus vond de Priester­va­kan­tie plaats, dit keer met als basis Paray Le Monial. We troffen er een levende Kerk...

Al sinds een jaar of 14 wordt door De Tiltenberg in de zomer een vakantieweek geor­ga­ni­seerd waar priesters aan kunnen deelnemen. Een goede kern gaat ieder jaar mee, maar er zijn ieder jaar ook wel nieuwe deelnemers. Dit jaar deden elf priesters mee.

De locatie was dit jaar Paray Le Monial, de stad ook van de open­ba­ringen van het heilig Hart van Jezus aan Margaretha Maria Alacoque. In de zomer worden hier sessies geor­ga­ni­seerd door Emmanuel. Ik kreeg nog juist een staartje mee van een sessie voor duizenden gezinnen en enkele dagen later begon de sessie voor jongeren, waarvoor duizenden naar Paray zijn gekomen. Getuigenissen, ontmoeting en uitwisseling, heilige Missen, aanbidding, biecht, informatie en heel veel muziek zijn de ingrediënten van deze dagen. Het is indruk­wek­kend om te zien dat zoveel jongeren hun tijd geven om te groeien in geloof en er misschien ook wel een leuke jongen of meisje ontmoeten.

Voor de priesters waren deze dagen allereerst vakantie en we hebben dus ook veel vakantie-dingen gedaan, zoals het bezoeken van allerlei interessante plaatsen en mooie gebouwen.iedereen kon deze dagen trouwens ook naar eigen goeddunken invullen. We hebben wel lauden en vespers samen gebeden en natuurlijk de Mis gevierd. En in een gezellige sfeer worden natuurlijk ook allerlei al dan niet kerkelijke zaken uitgewisseld.

Maar we zijn wel levend geloof tegen gekomen: tussen een bezoek aan Cluny en Tournus zijn we bij­voor­beeld in Taize langs geweest. Ook daar was het een drukte van belang: duizenden jongeren waren ook daar voor gebed en bezinning bijeen. Zondag 16 augustus zal het tien haar geleden zijn dat de stichter, Roger Schutz, door een verwarde vrouw werd vermoord.

Een bezoek aan de Trap­pis­tenabdij van Sept Fons was eveneens een verrassing: 80 merendeels jonge monniken kwamen binnen om vlekkeloos-mooi in het Frans de vespers te zingen. En zo gezien genoeg kan­di­da­ten die in wilden treden...!

Zelf was ik ook nog in Puy en Velay, waar het een drukte was met Camino-gangers: Puy is een mogelijk beginpunt voor of een etappe op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella (en een bede­vaart­plaats voor de aartsengel Michael).

Ik heb het weer gezien: het geloof leeft in de harten van vele jonge mensen, al is het 'geestelijk klimaat' in onze samenleving er niet zo naar.

het geloof leeft... En niet alleen in Bourgondië.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug