Arsacal
button
button
button


Folder Vormingsaanbod bisdom Haarlem-Amsterdam verschenen

cursussen, studiedagen, impulsdagen en kostersdag

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 augustus 2015
Folder (1) en caritasdag (2)
Folder (1) en caritasdag (2)

De folder met het jaar­pro­gramma 2015-2016 van cursussen, studiedagen en impulsdagen voor het bisdom Haarlem-Amsterdam is verschenen, met een rijk aanbod, natuurlijk ook afgestemd op het ‘Jaar van de Barm­har­tig­heid’. Een aantal dingen valt op.

Bezinning

Allereerst staan de verdiepende retraites en bezinningsdagen in het Diocesaan Centrum in Heiloo niet in de folder vermeld. Die zijn te vinden op de website van het heiligdom: www.olvternood.nl

Theologie studeren?

In de Tiltenberg kan men theologie studeren in deeltijd aan het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. Dit biedt ook de mogelijkheid om academische graden te halen.

Tieners, Jongeren en familiedagen

Wel wordt het aanbod voor tieners en de familiedagen in Heiloo vermeld, die door de Blauwe zusters worden geleid. De zusters organiseren daar ook een cursus rond de nieuwe DVD serie “Catholicism” en een cursus waarin de thema’s worden besproken die “moeilijk liggen”, zoals de bescherm­waar­digheid van het leven, de ‘rijkdom van het Vaticaan’, het celibaat en vele andere zaken. In de Tiltenberg wordt ook een cursus Verdieping van het katholieke geloof gegeven aan de hand van de Catechismus van de Katholieke kerk en YouCat (Jongerencatechismus).

Het Jon­ge­ren­pas­to­raat heeft eveneens een programma met vorming voor jon­ge­ren­werkers, bijeenkomsten en natuurlijk staat alles op scherp voor de wereld­jonge­ren­dagen 2016 in Krakau!

Kostersdag

Er wordt opnieuw een kostersdag georga­ni­seerd. De vorige afleveringen waren een groot succes. Op 27 februari vindt opnieuw zo’n dag plaats in Heiloo van ontmoeting en verdieping rond allerlei koster-gerelateerde onderwerpen.

Kerk­besturen

Voor kerk­besturen is er een studiedag op 10 oktober die in het Bisschopshuis wordt gehouden. Tevens een mooie kans om het er allemaal nog eens goed te bekijken! Voor (toekomstige) kerk­bestuurleden wordt ook de door KSBW gesponsorde cursus aangeboden die hen professioneel toerust. Een deskundig team leidt deze succesvolle cursus, waarvan dit werkjaar de tweede aflevering van start gaat.

Caritas

De Dienst Caritas heeft ook veel prachitge initiatieven: diaconale excursies, studie-avonden voor PCI’s, een basis­cursus voor Caritas onder Migranten, die al een heel aantal jaren succesvol wordt gehouden enzovoorts. Via het bisdom of e-mail: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl is meer informatie te krijgen of kan men zich opgeven.

Over milieu-vragen is er een cursus rond de Encycliek van paus Franciscus in De Tiltenberg.

Buitengewoon bedienaar van de heilige communie

Met een zending van de bisschop mogen leken op regelmatige basis de heilige communie uitreiken als buitengewoon bedienaar van de heilige communie, wanneer zij daarvoor de cursus hebben gevolgd die hen voorbereidt op deze liturgische taken. Deze cursus wordt op De Tiltenberg gegeven.

Kerkmuziek

Kerkmuziek behoort ook tot de liturgie. Op dit gebied worden eveneens verschillende cursussen georga­ni­seerd. Op de website www.komenzing.nl is alles te vinden over de nieuwe kinderzangbundel. Verdere info: www.kssg.nl of bij dhr. Bert Stolwijk tel. 023-5112686.

Jaar van de Barm­har­tig­heid

Natuurlijk wordt er ook het nodige georga­ni­seerd in het kader van het komende Jaar van Barm­har­tig­heid. Op 13 december worden in het bisdom Haarlem-Amsterdam drie deuren van barm­har­tig­heid geopend: in de Sint Nicolaas­basi­liek in Amsterdam, in de Kathedraal in Haarlem en in het Diocesaan Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

De dag ervoor begint een eerste van vijf bijeenkomsten rond het thema Barm­har­tig­heid in De Tiltenberg, die zeer interessant beloven te worden: Barm­har­tig­heid bij paus Franciscus, in de Schrift, bij de kerkvaders, in de liturgie en in de caritas.

De dag van de Caritas op 28 mei 2016 zal eveneens aan Barm­har­tig­heid zijn gewijd.

Later zal meer bekend worden gemaakt over de Voorhof Amsterdam die in 2016 gehouden zal worden in het kader van het Jaar van de Barm­har­tig­heid rond het thema: “belangeloze liefde”.

Later wordt de hele kalender voor het Jaar van de Barm­har­tig­heid bekend gemaakt.

Doe mee!

Kortom, er is weer veel te doen in ons bisdom!

De folder is te bestellen bij: Bisdom Haarlem-Amsterdam, tel 023-5112600 (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of bij De Tiltenberg tel. 0252-345345 (www.tiltenberg.org).

Daar en bij het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood en bij de bovengenoemde adressen kan men terecht voor info en opgave.

Terug