Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe priester voor Koreaanse gemeenschap

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 augustus 2015 - 106 woorden
Nieuwe priester voor Koreaanse gemeenschap

De Koreaanse ge­meen­schap in het bisdom heeft een nieuwe pries­ter. Father Joseph Tea-Won Kim heeft op woens­dag 26 au­gus­tus afscheid geno­men van de hulp­bis­schop en Father Christopher Paul Ji-Su Han bracht op die­zelfde dag een kennis­ma­kings­be­zoek. De afspraak was precies getimed: de nieuwe pries­ter was recht­streeks van het vlieg­veld naar het bis­schops­huis geko­men, Father Joseph ver­trok de volgende ochtend om pastoor te wor­den in een pa­ro­chie in zijn bisdom.

De Koreaanse ge­meen­schap heeft in ons bisdom al ver­schil­lende lokaties gehad maar kerkt op dit moment in de paro­chie­kerk van Nieuw Vennep.

Van harte wensen we de ko­men­de en gaande man Gods zegen toe over hun pas­to­raal dienst­werk!

Terug