Arsacal
button
button
button


REA Bisdom op ‘Kerkenpad’

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 september 2015
In de St. Bonifatisukerk (1) en bij de toelichting in de pastorie (2)
In de St. Bonifatisukerk (1) en bij de toelichting in de pastorie (2)

De Raad voor Economische Aange­legen­heden (REA), die de bisschop adviseert in financieel-economische aange­legen­heden, ging op de eerste september­dag op (jaarlijks) kerkenpad: een werkbezoek aan bouw­kundige en andere projecten in het bisdom die lopen of gelopen hebben en aan andere belang­rijke lokaties om zich op de hoogte te stellen van de vragen en uitdagingen waar het bisdom voor staat. En er werd dit jaar in eigen kring afscheid genomen van oud-bisdom-econoom drs. E. Duijsens.

De reguliere vergaderng werd gehouden in De Tiltenberg, die verschil­lende REA-leden nog niet hadden kunnen bezoeken. Na een rond­leiding en lunch vertrokken de REA-leden naar Zaandam om de St. Bo­ni­fa­tius­kerk te bekijken, waar een nieuwe vloer wordt gelegd in de kerk, die twee jaar geleden poltseling moest worden gesloten vanwege de bouw­kundige situatie. De REA kreeg een toe­lichting van pastoor Fl. Bunschoten, terzijde gestaan door pastoor Goedhart en een lid van het kerk­bestuur en het bouwteam (zie foto)).

Terug