Arsacal
button
button
button
button


Zorghotel in aanbouw

Karmelietessen In Vogelenzang

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 september 2015 - 70 woorden

Op maan­dag­mor­gen 7 sep­tem­ber was ik voor de Eucha­ris­tie­vie­ring bij de zusters Karme­lie­tes­sen vann het God­de­lijk Hart aan de Bekslaan in Vogelen­zang. Daar kon ik tevens zien dat de (ver)bouw­werk­zaam­heden voor het zorg­hotel dat de zusters openen in volle gang zijn!

Volgend jaar hopen de zusters ook in dit deel bewoners te kunnen ont­van­gen

Terug