Arsacal
button
button
button


Bezoek aan La Vie

woon- en werkgemeenchap in Zeewolde

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 maart 2012
Bezoek aan La Vie

Afgelopen zondag 11 maart, heb ik een bezoek gebracht aan de woon- en werk­ge­meen­schap " La Vie" aan het Planetenveld in Zeewolde. Het charisma en de gaven van de heilige Geest die in Lourdes zijn toevertrouwd aan Elizabeth Duet vormen de basis van deze gemeen­schap die zich wil inzetten voor menswording, het innerlijk herstel van mensen.

Het pand is door leden van de gemeen­schap zelf prachtig ingedeeld en vorm gegeven met een mooie kapel die rust en bezinning uitstraalt. Het is op deze plaats dat mensen die in geestelijke nood verkeren een weg van "genezing en menswording" wordt geboden De gemeen­schap bestaat uit gehuwde en ongehuwde leden die streven naar een leven zoals de Rooms katholieke kerk dat van haar gelovigen verwacht. De leden verbinden de hulpverlening met een leven van gebed, waarin het rozenkansgebed, de goddelijke barm­har­tig­heid, de aanbidding van het heilig Sacrament en de verering van Maria een bijzondere plaats innemen.

De gemeen­schap hoopt binnenkort te worden goedgekeurd als private vereniging van gelovigen. Op de foto is het moment te zien waarop ik de concept-statuten aan mw. Elizabeth Duet overhandig.

Ik heb in de kapel met leden van de gemeen­schap, mensen die hulp ontvangen en gasten de heilige Eucha­ris­tie gevierd, de rozenkans gebeden en stille aanbidding van het heilige Sacrament gehouden. Bij zo'n gelegenheid ervaar je zelf tijdens het gebed hoe sterk ieder van de aanwezigen bij het gebed en de heilige Mis betrokken is.

Terug