Arsacal
button
button
button
button


verlies

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2012 - 112 woorden
verlies

Ook in mijn gedachten en gebe­den
zijn de kin­de­ren uit Heverlee en Lommel,
hun ouders en familie
die deze dagen door een hel van emoties zijn gegaan:
onzeker­heid, angst, hoop, teleur­stel­ling, boos­heid,
intens verdriet
met de onmoge­lijk­heid om het echt te beseffen,
dat dit geen boze droom is,
waaruit ze morgen weer zullen ont­waken...
Ook de kin­de­ren en bege­lei­ders
die de ramp overleefde
wil ik in mijn gebe­den gedenken.
Er blijven zoveel plaatsen leeg
in hun klas, in de groepen waar zij deel van uitmaakten.
We kunnen alleen maar bid­den en hopen
dat al deze men­se­lijke won­den en men­se­lijke vragen
door de tijd heen drage­lijker zullen wor­den
en eens een ant­woord zullen vin­den...

Hemelse Vader, wees hun nabij...

Terug