Arsacal
button
button
button


Ontmoeting bisschoppen met de VVD

nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 september 2015
Voorafgaand aan de ontmoeting wordt een groepsfoto gemaakt
Voorafgaand aan de ontmoeting wordt een groepsfoto gemaakt

Op maandag 28 september heb ik deelgenomen aan een ontmoeting van bis­schop­pen met vertegen­woor­digers van de VVD, waaronder de fractievoorzitter drs. Halbe Zijlstra en de kamerleden Foort van Oosten en Jeroen van Wijngaarden. Zes bis­schop­pen namen deel alsmede de jurist "ad extra" en de perschef.

Tijdens de ontmoeting kwamen allerlei thema's aan de orde die de katholieke kerk en haar taken in de samenleving bijzonder raken. Zelf heb ik als referent voor het onderwijs onderwerpen ter tafel gebracht die het katholiek onderwijs en de visie van de kerk op onderwijs raken, zoals de vrijheid van onderwijs, subsidiariteit, het respect voor de onvervreemdbare taak van de ouders (o.a. thuis­on­der­wijs) en de betekenis van identiteit en grondslag die geen toefje slagroom op de onderwijstaart zijn, dat je weg kan halen of toe kunt voegen.

Vanzelfsprekend kwam ook de problematiek van vluchtelingen en asielzoekers uitgebreid aan de orde. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de moeilijke positie waarin christelijke vluchtelingen verkeren.

Het gesprek verliep, zoals ik het heb ervaren, met weder­zijds respect.

Aan de ontmoeting namen ook twee (beleids)medewerkers deel. mw. Palland en de hr. Spek. Van de zijde van de bis­schop­pen waren mgr. Jozef Punt, mgr. Gerard de Korte, mgr. Hans van den Hende, mgr. Ted Hoogenboom en mgr. Everard de Jong deel. Naast de bis­schop­pen waren Mw. Daniëlle Woestenberg en mw. Anna Kruse aanwezig.

Terug