Arsacal
button
button
button


Migrantengemeenschappen bijeen op het bisdom

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 oktober 2015
Vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen bijeen
Vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen bijeen

Woensdag­middag 28 oktober kwamen in het Haarlemse bisschops­huis de migranten­gemeen­schappen bijeen voor een ont­moeting, uitwis­seling en bespreking van actuele thema's. Natuurlijk spraken zij over de vluchte­lingen­crisis en de wijze waarop hun gemeen­schappen ermee te maken hebben.

Maar ook het komende heilig jaar van Barm­hartig­heid kwam aan de orde en plannen voor een gemeen­schappe­lijke bedevaartsdag voor de migranten­gemeen­schappen in het kader van dat jaar. Pater Gerard Wijers sss gaf een presen­tatie over de stille omgang en de mogelijk­heden voor de gemeen­schappen om daaraan deel te nemen.

De migranten­gemeen­schappen zijn vooral in Amsterdam aanwezig en velen van hen waren op de bijeenkomst vertegen­woor­digd. Vanuit het bisdom wordt de coördinatie vezorgd door drs. Jeroen Hoekstra en drs. Dea Broersen.

Grote parochies zijn die voor de Spanjaarden en de Polen en natuurlijk de Engels­talige parochie. Ook de Filippijnse gemeen­schappen zijn omvangrijk. Zij behoren tot de drukst­bezochte parochies in het bisdom. Daarnaast zijn er nog Engels­ta­lige nationale gemeen­schappen zoals de Ghanese en de Oegandese gemeen­schap. De Vietnamese parochie is in het aarts­bisdom Utrecht gevestigd maar viert ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam op verschillende plaatsen de H. Mis. Ook de Koreaanse, de Indonesische, de Franse en de Portugese parochie waren vertegen­woordigd.

Terug