Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­ochtend: staf­ver­ga­dering
  • iedere vrijdag­ochtend: college seminarie

 

Zaterdag 16 februari

Studiedag vor de actieve priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Zondag 17 februari

11.00 uur: H. Mis Emmaus­parochie (Aller­heiligst Sacrament) Uithoorn en ontmoeting met groep Italiaanse jongeren

Maandag 18 februari

8.00 uur uitzending radio Maria (Bisschop opent de week)

10.00 uur: Ontmoeting met H. Kerstmisgilde

Dinsdag 19 februari

10.30 uur: Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse Bis­schop­pen, Mechelen (B.)

Woensdag 20 februari

14.30 uur: ontmoeting met Z.Em. Aarts­bis­schop Khazak Parsamyan, Legaat van de Moederzetel Etchmiadzin van de Armeens-Apos­to­lische Kerk en Z.Exc. Ambassadeur Tigran Balayan van de Republiek Armenië

Vrijdag 22 februari

18.30 uur: Diner Kerkenveiling st. Bavo­kathe­draal

Zaterdag 23 februari

Stille dag

Zondag 24 februari

10.00 uur: H. Mis, kathedraal

Maandag 25 - dinsdag 26 februari

Gereserveerd voor overleg over en uitvoering van nieuwe apos­to­lische visitatie

Woensdag 27 februari

9.20 uur: colleges seminarie, Heiloo

Donderdag 28 februari

19.00 uur: H. Vormsel­viering, Mariakerk, Volendam

Zondag 3 maart

11.30 uur: H. Vormsel parochie H. Dionysius, Heerhugowaard

Dinsdag 5 maart

10.00 uur: overleg Jon­ge­ren­pas­to­raat

14.00 uur: Sessie kerkelijke rechtbank

19.00 uur: H. Vormsel, H. Vincentius a Paolo, Volendam

Woensdag 6 maart Aswoensdag

Vasten- en onthoudingsdag

10.30 uur: overleg Kruisvaarders van Sint Jan

14.30 uur: Openen kruiswegwandeling in Volendam

19.30 uur: H. Mis, kathedraal

Donderdag 7 maart

19.00 uur: H. Vormsel­viering, H. Vincentius a Paolo, Volendam

Zondag 10 maart

10.00 uur: H. Mis, Kathedraal (TV Mis)

15.00 uur: H. Mis, La Vie, Zeewolde

Maandag 11 maart

13.15 uur: Ontmoeting met bestuur VKLO (Vereniging Katholieke Leraren­oplei­dingen), Den Bosch

Dinsdag 12 maart

10.30 uur Bis­schop­pen­ver­ga­dering

Woensdag 13 maart (avond) tot vrijdag 15 maart:

Europese ontmoeting katholiek onderwijs (Interculturele diaoloog), Brussel

Zaterdag 16 maart

reünie Wereld­jonge­ren­dagen

20.00 uur: Jongeren­pro­gramma Stille Omgang, Mozes en Aäron

21.30 uur: H. Mis Stille Omgang voor Westfriese bedevaart, St. Nicolaas­basi­liek

Zondag 17 maart

Maandag 18 maart

9.20 uur: Inhaalcolleges Seminarie, Heiloo

Dinsdag 19 maart

19.00 uur: H., Vormsel­viering, H. Mariakerk, Volendam

Woensdag 20 maart

Bezinningsdag met groep uit Schagen in Heiloo

Donderdag 21 maart

14.00 uur: Ronde tafel ontmoeting leraren Godsdienst-levensbeschouwing, Haarlem, bisschopshuis

Vrijdag 22 maart

12.30 uur: Dagelijks bestuur Nederlandse Katholieke Schoolraad, Den Bosch

14.30 uur: Overleg met commissie identiteit CNV, Den Bosch

Zaterdag 23 maart

9.45 uur: H. Mis en opening besturen­cursus en lezing

12.30 uur: Uitreiken diploma's Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut

Zondag 24 maart

10.00 uur: H. Mis en onthulling \engel kerstkapel, Kathedraal

14.30 uur: Acies­viering van het Marialegioen, Amsterdam

Dinsdag 26 maart

11.00 uur: Officium educationis (bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs)

19.30 uur: Bestuurs­ver­ga­dering Diocesaan Heiligdom, Heiloo