Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­ochtend: staf­ver­ga­dering
  • iedere vrijdag­ochtend: college seminarie

 

 

Dinsdag 26 maart

11.00 uur: Officium educationis (bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs)

19.30 uur: Bestuurs­ver­ga­dering Diocesaan Heiligdom, Heiloo

Woensdag 27 maart

Apos­to­lische visitatie

Donderdag 28 maart

19.30 uur: Parochie-ontmoeting H. Thomas van Aquino, Amsterdam

Vrijdag 29 maart

11.00 uur: Bespreking Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood

16.00 uur Cura Migratorum, Utrecht

Zaterdag 30 maart

Stille dag

Zondag 31 maart

09.15 uur: ontmoeting met de deelnemers aan het oriëntatie­weekend van het seminarie

10.30 uur: H. Mis heiligdom O.L. Vrouw ter Nood en vriendendag met lezing over Maria

Tevens: tienerdag bisdom Haarlem-Amsterdam

Maandag 1 april en dinsdag 2 april

Apos­to­lische Visitatie

Dinsdag 2 april

18.30 uur: Alpah­cursus, Beverwijk

Woensdag 3 april

12.30 uur: Algemene leden­ver­ga­dering VKLO en onderteking over­een­komst over akte van bekwaamheid

Donderdag 4 april

16.00 uur: Ontmoeting met bestuursleden van samen­wer­kings­ver­band De Vijfhoek

Vrijdag 5 april

11.00 uur: bespreking met afvaardiging van parochie Levend Water, heiloo

14.00 uur: aanwezigheid bij trainingsdag pastores en kerk­bestuurders

Zaterdag 6 april

14.30 uur: herdenking pater Frans van der Lugt s.J., Amsterdam

17.15 uur: H. Mis (Engels) ter herdenking van pater Frans van der Lugt s.J., Krijtberg, Singel, Amsterdam

Zondag 7 april

10.30 uur: H. Eucha­ris­tie­viering b.g.v. 125 jaar H. Engelmundus­kerk in Driehuis

17.00 uur: H. Diaken­wijding Colm Dekker (Sant’ Egidio), Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein in Amsterdam

Maandag 8 april

17.30 uur: REA vergadering

Dinsdag 9 april

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­dering

Woensdag 10 april

10.00 uur: overleg Jon­ge­ren­pas­to­raat

14.00 uur: Algemeen bestuur Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR)

Donderdag 11 april

17.00 uur: ontvangst Bestuur SKS

Vrijdag 12 april

18.30 uur: Avond van de martelaren, St. Nicolaas­basi­liek, Amsterdam (H. Mis, uit­stel­ling en herdenking van de martelaren van het afgelopen jaar)

Zatersag 14 april

10.00 uur: Deelname aan Vastenactie pelgrimstocht

Zondag 15 april Palm­zondag

11.00 uur: Palm­zondag­viering, Mariakerk, Heems­kerk, aansluitend viering van de wereld­jonge­ren­dag

Dinsdag 16 april

19.00 uur: Lezing en boek­pre­sen­ta­tie H. Gregorius van Narek, kerkleraar, Begijnhof, Amsterdam, georga­ni­seerd door de Apos­to­lisch Armeense kerk

Woensdag 17 april

14.30 uur: vertgadering bestuur H. Thomas vanb Aquino

17.00 uur: bijeenkomst kapittel en daarna Chrismamis

Donderdag 18 april

19.30 uur: Witte donderdag­viering: H. Eucha­ris­tie met herdenking van het laatste avondmaal, processie, aanbidding, kathedrale basiliek Sint Bavo

Vrijdag 19 apirl Goede Vrijdag

Zaterdag 20 april

21.00 uur: Paaswake, Kathedraal

Zondag 21 april Eerste paasdag

11.00 uur: H. Mis met H. Vormsel in de Obrechtkerk, Amsterdam

15.00 uur: H. Mis, Missionaries of Charity, Egelantiersstraat, Amsterdam

Maandag 22 april

10.00 uur: H. Mis in de kathedraal