Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

 

Zondag 28 juni

10.30 uur: H. Mis, ka­the­draal

Maan­dag 29 juni

10.00 uur: Overleg her­bouw Urbanus­kerk Boven­kerk

12.00 uur: H. Mis en Viering zilveren pries­ter­feest rector Luc Georges, semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater, Nieuwe Niedorp

17.30 uur: Ver­ga­de­ring REA bisdom (Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den)

Dins­dag 30 juni

9.00 uur H. Mis, Ka­the­draal

15.30 uur: Overleg met vrouwen van bethanië

18.00 uur: Zomer­school Thomas van Aquino, Heiloo

Woens­dag 1 juli

15.00 uur: Kapit­tel­ver­ga­de­ring

16.00 uur: Vespers en uit­stel­ling (ka­the­draal) met mgr. Jozef Punt (die op deze dag 25 jaar bis­schop is). Aan­slui­tend ont­moe­ting met de kanun­niken en ere-kanun­niken

Donder­dag 2 juli

10.00 uur Staf­ver­ga­de­ring bisdom

14.00 uur: afscheid van de KNR van prof. Patrick Chatelion Cournet

Vrij­dag 3 juli

Zater­dag 4 juli

10.30 uur: Pries­ter­wij­ding Paul Bindels, ka­the­draal

16.00 uur: Afslui­ting seizoen The Mis­sio­na­ry School, zen­ding deel­ne­mers: H. Mis, pitch­avond met uit­rei­king cer­ti­fi­caat

Zondag 5 juli

10.00 uur: H. Mis Ka­the­draal

14.30 uur: Pre­sen­ta­tie van het boek: "Wat doen we met deze crisis? Na COVID-19", Abdij­kerk, Berne Heeswijk

16.00 uur: pries­ter­bij­een­komst Maastricht

Maan­dag 6 juli

14.30 uur: overleg Stich­ting R.K. Oplei­ding voor Gods­dienst­le­ra­ren

18.45 uur: Tiener­kamp "Break out", catechese en heilige Mis

Dins­dag 7 juli

11.00 uur: Ont­moe­ting en gesprek met de deken, pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers van het dekenaat Haar­lem

Woens­dag 8 juli

9.30 uur: gesprek gedele­geerde Jo­den­dom

14.30 uur: gesprek met O3SN

Donder­dag 9 juli

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 10 juli

9. 45 uur: overleg over de ka­the­draal

11.00 uur: ont­moe­ting met VNB, Vereni­ging Nedelrnadse Bede­vaarten

Zondag 12 juli - zater­dag 18 juli retraite

Zondag 19 juli

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal