Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Vanwege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den, dat maakt dat de agenda soms ook ineens weer veranderd is.

 

 

Donder­dag 29 juli

09.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

10.00 uur Opname Geloofs­ge­sprek, met burg. Wienen en Leo Fijen

Vrij­dag 30 juli

Zater­dag 31 juli

Zondag 1 au­gus­tus

Maan­dag 2 au­gus­tus

Dins­dag 3 au­gus­tus - Woens­dag 11 au­gus­tus:

pries­ter­va­kan­tie

Donder­dag 12 au­gus­tus

Vrij­dag 13 au­gus­tus

14.30 uur: ver­ga­de­ring Geloof in Geluk

15.30 uur: Pre­sen­ta­tie gedenk­boek Vrouwen van Bethanië, Utrecht

Zater­dag 14 au­gus­tus

Zondag 15 au­gus­tus

11.30 uur: H. Mis in Heiloo in open lucht met toe­wij­ding en pre­sen­ta­tie boek over de litanie van Maria

Maan­dag 16 au­gus­tus

Maan­dag 23 au­gus­tus

Dins­dag 24 au­gus­tus

13.00 uur: afscheid oud-be­stuurs­le­den Julianazusters

19.45 uur: bezoek aan kerk­bestuur Tui­tjen­horn

Woens­dag 25 au­gus­tus

Donder­dag 26 au­gus­tus

Vrij­dag 27 au­gus­tus

15.00 uur: Opening pro­gram­ma "Geloof in geluk", ka­the­draal

Zater­dag 28 au­gus­tus

9.00 uur: Lauden en H. Mis. Opening studie­jaar St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut, Tilten­berg

10.15 College ker­ke­lijke do­cu­menten, St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Zondag 29 au­gus­tus

11.00 uur: H. Vormsel, St. Agnes­kerk, Am­ster­dam

Maan­dag 30 au­gus­tus

17.00 uur: afslui­ting kerkenpad REA, bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Dins­dag 31 au­gus­tus

10.00 uur: Kennis­ma­king Couples for Christ

19.30 uur: Bestuur Dio­ce­saan heilidom O.L. Vrouw ter Nood

Woens­dag 1 sep­tem­ber

10.00 uur: ver­ga­de­ring over nieuw kunst­werk por­taal ka­the­draal

14.00 uur: Ka­the­draal Kapit­tel

Donder­dag 5 sep­tem­ber

9.30 uur: H. Mis voor de Dio­ce­sane Curie, Tilten­berg

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring bisdom

Zondag 5 sep­tem­ber

10.00 uur: Openings­vie­ring pas­to­raal jaar De Goede Herder, Castricum

Woens­dag 8 sep­tem­ber Maria Geboorte

11.30 uur: H. Mis Ka­the­draal voor Diaken­kring

12.00 uur: deelname aan Diaken­kring

Donder­dag 9 sep­tem­ber

10.00 uur: Staf bisdom

Vrij­dag 10 sep­tem­ber

Studie­dag pas­to­rale krachten

Zater­dag 11 sep­tem­ber

13.30 uur: Viering 100 jarig bestaan Marialegioen, Eucha­ris­tie­vie­ring met Acies­vie­ring, O.L. Vrouwe­kerk, Am­ster­dam

Zondag 12 sep­tem­ber

16.00 uur: H. Mis bij gelegen­heid van de gezins­bede­vaart van het dekenaat Haar­lem, O.L.Vrouw ter Nood, Heiloo

Dins­dag 14 sep­tem­ber

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring