Arsacal
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie soms in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream)

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.

Vanwege de Corona-pandemie vallen op dit moment heel veel ont­moe­tingen en bij­een­komsten uit of wor­den langs digitale weg gehou­den, dat maakt dat de agenda soms ook ineens weer veranderd is.

 

Donder­dag 25 februari

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 26 februari

9.30 uur: Ver­de­di­ging master pries­ter Mario Agius

11.00 uur: Dage­lijks bestuur Neder­landse Katho­lie­ke School­raad

14.00 overleg met provinciaal SVD

Zondag 28 februari

10.30 uur: H. Mis, Heiloo, O.L. Vrouw ter Nood

Maan­dag 1 maart

10.15 uur: Een bis­schop opent de week, pro­gram­ma radio Maria

16.00 uur Wil­li­brord­dag Heiloo (gesprek jonge pries­ters via Teams en H. Mis)

Dins­dag 2 maart

14.15 uur: Opname Woord van de Bis­schop voor Ka­the­draal TV

15.00 uur: Overleg Jon­ge­ren­pas­to­raat

Woens­dag 3 maart

10.00 uur: Deelname digitale consul­ta­tie­bij­een­komst NKSR

12.30 uur: Algemene Ver­ga­de­ring VKLO via Teams

Donder­dag 4 maart

10.00 uur: Staf ver­ga­de­ring bisdom

Vrij­dag 5 maart

15.30 uur: deelname ori­ën­ta­tie­week­end semi­na­rie

Zater­dag 6 maart:

Stille dag

Zondag 7 maart

10.00 uur: voorlopige inze­ge­ning H. Boni­fa­tius­kerk Almere

Maan­dag 8 maart

14.00 uur: overleg voor­zit­ter klachtencommisie

Dins­dag 9 maart

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring

Woens­dag 10 maart

15.00 uur: Alge­meen Bestuur NKSR

19.30 uur: Bij­een­komst (digi­taal) kan­di­da­ten per­ma­nent dia­ko­naat

Donder­dag 11 maart

10.00 uur: staf­ver­ga­de­ring

14.00 uur: Dekens­ver­ga­de­ring

Vrij­dag 12 maart:

9.00 uur: H. Mis voor de slacht­of­fers van de COVID-pandemie in de ka­the­draal

Zondag 14 maart

10.00 uur: H. Mis, ka­the­draal

15.00 uur: The Mis­sio­na­ry School, pitch voor de pa­ro­chies over de projecten van de jon­ge­ren van TMS

Maan­dag 15 maart

14.00 uur: deelname aan videoconference kar­di­naal Pell

16.00 uur: Opname voor project Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie "Vier Pasen"

Woens­dag 17 maart

Verkie­zingen tweede kamer van de Staten Generaal

13.00 uur: Ont­moe­ting met wnd burg. Emile Roemer van Alkmaar

Donder­dag 18 maart

10.00 uur: Staf­ver­ga­de­ring bisdom

Zater­dag 20 maart

15.00 uur: wel­komst­woord pitch TMS (The Mis­sio­na­ry School)

18.00 uur: H. Vormsel Wer­vers­hoof (Eucha­ris­tie)

Zondag 21 maart

 

 

 

Woens­dag 6 januari
Donder­dag 7 januari
Vrij­dag 8 januari
Zater­dag 9 januari
Zondag 10 januari
Maan­dag 11 januari
Dins­dag 12 januari
Woens­dag 13 januari
Donder­dag 14 januari
Vrij­dag 15 januari
Zater­dag 16 januari
Zondag 17 januari
Maan­dag 18 januari
Dins­dag 19 januari
Woens­dag 20 januari
Donder­dag 21 januari
Vrij­dag 22 januari
Zater­dag 23 januari
Zondag 24 januari
Maan­dag 25 januari
Dins­dag 26 januari
Woens­dag 27 januari
Donder­dag 28 januari
Vrij­dag 29 januari
Zater­dag 30 januari
Zondag 31 januari