Arsacal
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring (nu tele­fo­nisch)

 

Op dit moment heeft het geen zin een agenda te plaatsen omdat alle publieke afspraken zijn weg­ge­vallen door de Corona-crisis.

Ik vier de dage­lijkse H. Eucha­ris­tie ge­woon­lijk in de ka­the­draal (klik hier voor de live-stream) of af en toe in de St. Vitus­kerk te Hilversum (web­si­te KRO-NCRV).

Voor het pro­gram­ma van de vie­rin­gen in de ka­the­draal, zie de web­si­te van het bisdom.