Arsacal
button
button
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­ochtend: staf­ver­ga­dering
  • iedere vrijdag­ochtend: college seminarie (begint weer in september)

Woensdag 15 augustus - Hoogfeest Maria Ten­hemel­op­neming

12.00 uur: H. Mis Heiloo (met Mgr Woorts)

Zaterdag 18 augustus

19.00 uur: H. Mis Lourdesgrot in Zevenhoven

Maandag 20 augustus

17.00 uur: overleg met Bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs van het bisdom

19.00 uur: overleg met leiding Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut

Dinsdag 21 augustus

16.30 uur: bestuurs­ver­ga­dering O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo

Donderdag 23 augustus

10.00 uur: Eerste staf­ver­ga­dering na zomerreces

Vrijdag 24 augustus

11.00 uur: dagelijks bestuur NKSR, Utrecht

Zondag 26 augustus

10.30 uur: H. Mis (inter­nationale Mis) voor bedevaart uit ons bisdom in Banneux

Dinsdag 11 - zondag 16 september

Bedevaart vanuit ons bisdom naar Lourdes

Zondag 2 september

10.00 uur: H. Mis, kathedrale basiliek van St. Bavo, Haarlem

Maandag 3 september

08.00 uur: uitzending radio Maria

Dinsdag 4 september

16.30 uur: Bestuurs­ver­ga­dering O.L. Vrouw ter Nood, Heiloo

Woensdag 5 september

11.00 uur: Officium Educationis (landelijke bijeenkomst met bisschoppelijke gedelegeerden onderwijs en voorzitter NKSR)

Vrijdag 7 september

10.30 uur: Excursie Kruispost Amsterdam (Caritas)

Zondag 9 september

10.00 uur: H. Mis en processie St., Urbanus­kerk Duivendrcht, bij 160 jarig bestaan.

15.00 uur: H. Mis zrs. Moeder Teresa

Dinsdag 11 september tot en met 16 september

begeleiding Lourdes­bede­vaart bisdom Haarlem-Amsterdam (Huis vd pelgrim)

Dinsdag 18 september

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­dering, Vleuten

Woensdag 19 september

14.00 uur: Bestuurs­ver­ga­dering H. Thomas van Aquino­parochie

17.00 uur: Diakenkring, deelname en vragen beantwoorden

Donderdag 20 september

12.00 uur: NKSR Studie­middag Interculturele dialoog, Wassenaar

16.30 uur: Afscheid Jhr. mr. S.R.K.M. van Weede als vice-kanselier, staf- en personeels­func­tio­naris

Vrijdag 21 september

9.20 uur: eerste colleges van nieuwe studiejaar St. Wil­li­brord­semi­narie, Heiloo

13.00 uur: Personeelsuitje bisdom

Zaterdag 22 september

9.45 uur: H. Mis en opening besturen­cursus, Heiloo

Zondag 23 september

10.00 uur Installatie pastoor dr. B. Putter en presentatie kap. Johannes van Voorst, kathedraal, Haarlem

Maandag 24 september

11.00 uur: vergadering Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) bisdom en "kerkenpad" (excursie REA naar verschillende parochies).

Dinsdag 25 september

11.00 uur: Overleg Jon­ge­ren­pas­to­raat bisdom