Arsacal
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donderdag­och­tend: staf­ver­ga­dering

 

woensdag 27 november

11.00 uur: Officium educationis (bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs van de ver­schil­lende bisdommen)

Donderdag 28 november

10.00 uur: Stafoverleg

14.00 uur: voor­be­rei­ding symposium over P. Codde

19.30 uur: Bestuurs­ver­ga­dering Heiligdom heiloo

Vrijdag 29 november

09.20 - 12.45 uur: colleges seminarie

14.30 uur: overleg bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs bisdom Haarlem-Amsterdam

20.00 uur: kerkeveiling kathedraal

Zaterdag 30 november

18.30 uur: Gezinsmis Vredes­kerk Amsterdam

Zondag 1 december

10.00 uur: TV Mis Kathedraal

14.30 uur: Openingswoord en aanwezigheid bij concert voor mantelzorgers, Uitgeest

Maandag 2 december

10.00 uur: personeels­ver­ga­dering bisdom?

14.00 uur: overleg over inzet kathedraal

Dinsdag 3 december

14.30 uur: overleg kathedraal

20.00 uur: Woord­viering en overhandiging van de bijbel na catechese Neocatchumenale Weg, Naarden

Woensdag 4 december

10.15 uur: overleg jon­ge­ren­pas­to­raat

15.00 uur: overleg met fonds

Donderdag 5 december

10.00 uur: Stafvergaderng

Vrijdag 6 december

09.20 - 12.45 uur: colleges seminarie

Zaterdag 7 december

18.30 uur: Gezinsmis Vredes­kerk Amsterdam

Zondag 8 september

10.00 uur: H. Mis bij afscheid diaken Th. van Stiphout, Duivendrecht

Maandag 9 december

18.00 uur: parochie­bij­een­komst Thomas van Aquino ?

Dinsdag 10 december

10.30 uur: Bis­schop­pen­ver­ga­dering

Woensdag 11 december

11.00 uur: Dagelijks Bestuur NKSR

15.30 uur: Escaperoom Jongeren­plat­form

Donderdag 12 december

10.00 uur staf­ver­ga­dering

14.00 uur: overleg over Au­gus­ti­nes­sen van Heemstede

17.00 uur: aanwezigheid bij afscheid voorzitter Sint Jacobs Godshuis

Vrijdag 13 december

09.20 - 12.45 uur: colleges seminarie

15.30 uur: Bijeenkomst in vergaderzaal bisdom ?

18.00 uur: Officialaats­bij­een­komst

Zaterdag 14 december

17.00 uur: Lessons and carols in kerk O.L. Vrouw on­be­vlekt ontvangen in Overveen.

Zondag 15 december

11.30 uur: Bezoek aan katholieke hofjes in Haarlem

15.00 uur: Lezing familiedag over het kerstmysterie en H. Mis, Heiloo

aansluitend: Kerstdiner jongeren, Heems­kerk

Maandag 16 december

17.30 uur: REA vergadering

Dinsdag 17 december

20.00 uur: Vredes­kerk kerk­bestuur

Donderdag 19 december

10.00 uur: Staf­ver­ga­dering

15.00 uur: Kerst­bij­een­komst mede­wer­kers Heiloo

Vrijdag 20 december

09.20 - 12.45 uur: Colleges seminarie

16.00 uur: kers­viering mede­wer­kers bisdom, Tiltenberg

Zondag 22 december

10.00 uur: Ecuharistievieirng kathedraal

Dinsdag 24 december

18.00 uur: Kerst­viering met de armen, Sant’ Egidio, Mozes en Aäron, Amsterdam

20.00 uur: eerste Nachtmis kathedraal, Haarlem

22.30 uur: tweede Nachtmis kathedraal, Haarlem

Woensdag 25 december - HOOGFEEST VAN KERSTMIS

10.30 uur: H. Mis, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo

Donderdag 26 december - Tweede Kerstdag

11.00 uur: H. Mis, Vredes­kerk, Amsterdam

Na kerstmis: be­zin­nings­da­gen/stille dagen

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag, Hoogfeest van Maria moeder van God

10.00 uur: H. Mis, Casa Carmeli, Vogelenzang

Zondag 5 januari

10.00 uur: H. Mis, Matteüsparochie, Zwaag

18.00 uur: Pontificale H. Mis t.e.v. H. pater Karel Houben, Munstergeleen

Dinsdag 7 januari

11.00 uur: Officum Educationis (Bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs - landelijk)