Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Ben je sterk of ben je zwak? Petrus en Paulus wijzen de weg! Fotoreportage
Bezoek aan de abdij van Egmond
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2022 - 1093 woorden
plaatje Op het hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus was ik in de Abdij van Egmond, op uit­no­di­ging van de nieuwe abt, Thijs Kete­laars, voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie en een bezoek aan de ge­meen­schap. We vier­den twee heel ver­schil­lende karakters in die heilige apos­te­len! Lees verder


Bisdom-ontmoeting in Heiloo
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 juni 2022 - 195 woorden
plaatje Dins­dag­mid­dag en -avond was er in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo een ont­moe­ting voor de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in de pas­to­raal van ons bisdom. We hebben de vespers gebe­den en samen gegeten en ver­der was er veel tijd voor ont­moe­ting. Lees verder


Waarom hoogmoed erger is dan een zonde die je hebt gedaan Fotoreportage
Sint Jansprocessie met installatie van nieuwe pastoor
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 26 juni 2022 - 1712 woorden
plaatje Voor het eerst sinds de Corona-pandemie begon, kon de Sint Jans­pro­ces­sie in Laren weer in de tra­di­tio­nele luister wor­den gehou­den. Bij die gelegen­heid werd tevens de nieuwe pastoor - Nico van der Peet - geïnstalleerd en de nu emeritus-pastoor Jan Vriend werd ere-kanun­nik. Het thema van de pro­ces­sie was: "Op de weg van de vrede", met gebed voor Oekraïne en voor de boeren. Lees verder


De twaalfjarige Jezus
Onbevlekt hart van Maria en vormsels in Heiloo
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 juni 2022 - 314 woorden
plaatje In de kapel van het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo heb ik de ge­dach­te­nis van het On­be­vlekt Hart van Maria gevierd met het heilige vormsel van vier vor­me­lin­gen. Lees verder


Vormsel in Waarland Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2022 - 244 woorden
plaatje Acht­tien vor­me­lin­gen ont­vingen in Waarland het heilig Vormsel. De vor­me­lin­gen waren bijna allemaal afkoms­tig uit dit dorp, een enkele vor­me­ling kwam uit Nieuwe Niedorp. Zoveel vor­me­lin­gen in een tame­lijk kleine pa­ro­chie was een mooie geschenk, zeker in dit jaar waarin de St. Wulfram­kerk van Waarland hon­derd jaar bestaat. Lees verder


Sacramentsdag - Is livestream niet voldoende...? Fotoreportage
Sacramentsprocessie in Amsterdam
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 19 juni 2022 - 1151 woorden
plaatje Zondag 19 juni was het ein­de­lijk weer moge­lijk: de sacra­ments­pro­ces­sie in Am­ster­dam trok uit na een fees­te­lij­ke hoogmis in de O.L. Vrouwe (Moeder Gods-)kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam. De pro­ces­sie had een bij­zon­der tintje doordat de Syrisch-Orthodoxe aarts­bis­schop erbij was, op de dag waarop zijn ge­meen­schap de Armeense genocide her­dacht. Lees verder
za, 18 jun 2022Vormselviering in Huizen met 'Vamos' Fotoreportage
za, 18 jun 2022Vormsel in De Weere Fotoreportage
do, 16 jun 2022Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut
wo, 15 jun 2022Afscheid van mgr. Punt in de bisschoppenconferentie Fotoreportage
di, 14 jun 2022Kardinaal Souraphiel op bezoek
zo, 12 jun 2022Feestelijke vormselviering in Wervershoof Fotoreportage
zo, 12 jun 2022Una figura de conexión...
zo, 12 jun 2022Oneindig groot en diep in je verborgen....
zo, 12 jun 2022'Receive the holy Spirit'
za, 11 jun 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal Fotoreportage
di, 7 jun 2022Totaal vernieuwde Filippijnse ambassade ingewijd
ma, 6 jun 2022Poolse parochie bestaat 75 jaar! Fotoreportage
ma, 6 jun 2022Met een limousine naar je vormsel.....
zo, 5 jun 2022Gevormd worden op het Pinksterfeest... Fotoreportage
zo, 5 jun 2022Hoe weet je of het van de Geest komt? Fotoreportage
zo, 5 jun 2022Vormsel in de Kathedraal Fotoreportage
za, 4 jun 2022'Stay connected...': vormselviering in De Goorn
wo, 1 jun 2022KSBW-awards cursus besturen Filantropische fondsen uitgereikt Fotoreportage
ma, 30 mei 2022Bedevaart naar Loreto met de Neocatechumenale gemeenschappen Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief