Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

De grootste ketterij: de aanbidding van het 'Ik'
30e zondag door het jaar A
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 25 oktober 2020 - 1262 woorden
plaatje Zondag 25 ok­to­ber was de TV-Mis vanuit de Haar­lemse ka­the­draal. De ‘sorelle’, een zang­groep van vier personen, hebben fraai gezongen en titulair organist dr. Ton van Eck heeft orgel gespeeld. Diaken Philip Weijers assis­teerde. In de heilige Mis is gebe­den voor diaken John Versteeg die zater­dag­och­tend on­ver­wacht is overle­den na een herseninfarct. Lees verder


Heilig Vormsel in Uitgeest
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 259 woorden
plaatje Zater­dag­avond 24 ok­to­ber was ik in Uitgeest voor de vormsel­vie­ring van de regio. 18 jongens en meisjes ont­vingen hun (uit­ge­stelde) vormsel. De corona-maat­regelen waren met zorg toegepast. De ouders volg­den de vieirng op andere lokaties via de live-stream en kwamen de kerk binnen op het moment dat hun zoon of dochter werd gevormd. Lees verder


Vormselviering in de kathedraal Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 176 woorden
plaatje Op zater­dag­mid­dag 24 ok­to­ber was ik in de ka­the­draal voor de vormsel­vie­ring. 26 kan­di­da­ten ont­vingen dit sacra­ment van de heilige Geest. Dit aantal betekende dat er speciale maat­regelen moesten wor­den geno­men om te kunnen be­ant­woor­den aan de Corona-maat­regelen. Lees verder


Op bezoek bij Bisschop Arseny van de Koptische Kerk
Koptische bisschop officier in de orde van Oranje Nassau
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 172 woorden
plaatje Bij de zevende ver­jaar­dag van het Koptisch bisdom Am­ster­dam en het uitreiken van de ko­nin­klij­ke onder­schei­ding Officier in de Orde van Oranje Nassau aan de Koptische bis­schop was ik op zater­dag 24 ok­to­ber in de Koptische ka­the­draal aan de Mosstraat in Amnster­dam Noord om bis­schop Arseny te begroeten en te fe­li­ci­te­ren. Lees verder


Vormselviering in de Emmaüsparochie
Wognum en Nibbixwoud
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 200 woorden
plaatje In de H. Cunera­kerk van Nib­bix­woud mocht ik zater­dag 24 ok­to­ber het heilig vormsel toedienen aan de vor­me­lin­gen van Nib­bix­woud en Wognum. Er kon­den maar der­tig mensen bij aanwe­zig zijn vanwege de maat­regelen, maar het was een intieme en goed ver­zorgde vie­ring. Lees verder


Aanstelling tot acoliet van diakenkandidaat
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 oktober 2020 - 65 woorden
plaatje Dins­dag 20 ok­to­ber heb ik in de kapel van de Tilten­berg Wim Zurlohe aan­ge­steld tot acoliet in het kader van zijn voor­be­rei­ding op het per­ma­nent dia­ko­naat. Lees verder
do, 22 okt 2020Paus Franciscus over homoseksuele verbintenissen
di, 20 okt 2020Katholiek in de politiek Video
zo, 18 okt 2020Belasting betalen? Wat emoties met ons doen....
zo, 18 okt 2020Heilig Vormsel in Hoofddorp met dertig mensen Video
vr, 16 okt 2020'Getuigen van het Licht'
za, 10 okt 2020Geen tijd? Wat dan? - De waarde van een goed gezin
za, 10 okt 2020Tentoonstelling over de Stille Omgang geopend Fotoreportage
za, 10 okt 2020Opnieuw legt Corona beperkingen op
do, 8 okt 2020Gebed om vrede voor de Kaukasus
wo, 7 okt 2020Bezoek aan een zuurkoolfabriek Fotoreportage
di, 6 okt 2020Broeders van het Stille Leven opgericht
di, 6 okt 2020Eerste Willibrordavond van nieuwe studiejaar seminarie
ma, 5 okt 2020Nieuwe beperkingen ter vermijding van corona gevraagd
zo, 4 okt 2020Vormsel voor de Noordkop
zo, 4 okt 2020Fratelli tutti: Nieuwe encycliek van paus Franciscus
zo, 4 okt 2020Gebeden in Coronatijd op het Bavofeest
zo, 4 okt 2020Bavo-feest in de kathedraal
za, 3 okt 2020Vormselviering in Uithoorn
wo, 30 sep 2020Bijeenkomst dekenaat Hoorn in De Weere
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl