Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Vertrouw op de vruchten van het goede dat je doet! Fotoreportage
Vormselviering in Amsterdam Nieuw West
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 juni 2024 - 606 woorden
plaatje De St. Paulus­kerk in Am­ster­dam Nieuw West is een plaats waar ver­schil­lende katho­lie­ke ge­meen­schappen samen komen voor de Eucha­ris­tie­vie­ring. Het is de paro­chie­kerk van de pa­ro­chie van Am­ster­dam Nieuw West, "De vier Evan­ge­listen". Daar was ik zon­dag 16 juni voor het heilig vormsel en ont­moe­ting met de paters Salesianen en de pa­ro­chie­ge­meen­schap. Lees verder


Ritus van het 'Onze Vader': belangrijke stap op de Neocatechumenale Weg gevierd Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2024 - 361 woorden
plaatje Zater­dag­mid­dag 15 juni vond in de Sint Bavo­kerk in Heem­ste­de de ritus plaats van de vernieu­wing van de overhan­diging van het Onze Vader, een be­lang­rijke "passage" op de weg van het Neo­ca­te­chu­me­naat. Voor de fees­te­lij­ke vie­ring waren gemeenchappen uit Italië, Spanje en Portugal aanwe­zig. Lees verder


Feestelijke vormselviering in Blaricum Fotoreportage
jongeren dekenaat Gooimeer
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2024 - 352 woorden
plaatje Zater­dag­och­tend 15 juni werd in de Sint Vitus­kerk in Blaricum het heilig vormsel gevierd van 26 jon­ge­ren uit het dekenaat Gooimeer (behalve Almere). Een fees­te­lij­ke vie­ring in een goedgevulde kerk met zang van het koor Vamos onder lei­ding van Bas Menninga. Lees verder


Verslag in de Bisschoppenvergadering van 'Pastoors voor de synode'
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2024 - 306 woorden
plaatje Tijdens de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring van 11 juni heeft pastoor Harry Quaedvlieg, vica­ris generaal van het bisdom Roermond, ver­slag gedaan van de synode­bij­een­komst 'pastoors voor de synode' die hij van 29 april tot 2 mei in Rome heeft bijgewoond. Tevens werd van gedachten gewisseld over de vraag hoe een 'conver­sa­tie in de geest', zoals die tij­dens de bij­een­komst plaats vond, voort­gang kan vin­den en toegepast kan wor­den ook in Neder­land. Lees verder


Verschillende jubilea herdacht in Redemptoris Mater seminarie
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024 - 366 woorden
plaatje Maan­dag 10 juni was ik in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp voor een gesprek met een groep pastoors, gesprekken met ver­schil­lende pries­ters en een vie­ring van de jubilea. Deken Samuel Mar­can­tog­nini was 25 jaar pries­ter. Ver­schil­lende andere pries­ters mogen 5, 10, 15 of 20 jaar pries­ter­schap her­denken en ik was 12½ jaar bis­schop op deze dag. Een dag van dank­baar­heid. Lees verder


Bisschop Jozef Punt 45 jaar priester
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juni 2024 - 318 woorden
plaatje Van harte fe­li­ci­te­ren we mgr. dr. Jozef Marianus Punt die op zon­dag 9 juni mag gedenken dat hij 45 jaar gele­den tot pries­ter is gewijd. Van harte wens ik hem goede en gezegende jaren toe! Deze gedenk­waar­dige dag zal op 29 sep­tem­ber a.s. met het jubileum van mgr. Jan van Burg­ste­den (60 jaar pries­ter) wor­den her­dacht en gevierd met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal die om 15.00 uur begint. Zet U de dag vast in Uw agenda? Lees verder
zo, 9 jun 2024Goede zaadjes zaaien in de kracht van de heilige Geest.... Fotoreportage
za, 8 jun 2024Bidden en werken in de kracht van de Geest Fotoreportage
za, 8 jun 2024Maria, moeder van alle mensen....
vr, 7 jun 2024De gedachten en gevoelens van het Hart van Jezus
vr, 7 jun 2024'A Dieu' - een rijk en vervuld leven Fotoreportage
do, 6 jun 2024Vrede en rechtvaardigheid gevierd in prachtig concert Fotoreportage
ma, 3 jun 2024Bij de jongeren in het Josephhuis en bij de jonge priesters
zo, 2 jun 2024Het gaat niet om de buitenkant...!
za, 1 jun 2024Vormselviering in H. laurentiuskerk in Oudorp Fotoreportage
vr, 31 mei 2024Twee krachtige, gelovige vrouwen
vr, 31 mei 2024Pastoor Henk Niesten overleden
vr, 31 mei 2024Opening Sacramentsoctaaf in de basiliek van Meerssen Fotoreportage
wo, 29 mei 2024Vicaris André van den Hout 25 jaar priester Fotoreportage
zo, 26 mei 2024Ook in Heiloo was het feest.... Fotoreportage
zo, 26 mei 2024Zie God in de ander.... Fotoreportage
za, 25 mei 2024Priesterwijding: twee nieuwe priesters voor ons bisdom Fotoreportage
za, 25 mei 2024ORDENACIÓN SACERDOTAL DE JOSUÉ Y IGNACIO
vr, 24 mei 2024Zaterdag 25 mei Priesterwijding in de kathedraal
wo, 22 mei 2024Don't overly stress and protect 'your territory'
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 7: Rechters
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Bisdom Maandjournaal, Juni 2024
In het laatste, maar uitgebreide Bisdom Maandjournaal van dit seizoen zoomen we uitgebreid in op de internationale dag van de vluchteling in juni. Tijdens het personeelsuitje van de curiemedewerkers hebben we geluisterd naar het verhaal van vluchteling Tom. Zijn verhaal, waar wij naar luisterden terwijl we over de Amsterdamse grachten voeren op een boot die in 2013 nog door 282 vluchtelingen was gebruikt, deelt hij ook met de kijkers van Kathedraal TV. Luisteren was ook het onderwerp van een cursus georganiseerd door het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit in samenwerking met de afdeling Caritas van ons bisdom. Diaken Rob Polet vertelt over wat echt luisteren betekent, vooral als dat naar mensen is die vaak niet gehoord worden. Van luisteren naar de H. Jozef; dat lijkt geen grote stap. Vaderdag is de aanleiding om eens naar het vaderschap van H. Jozef te kijken. Jonge vader Wouter de Brie vertelt wat de H. Jozef voor hem betekent. Gedelegeerde voor de liturgie, Eric Fennis vertelt over de processies en bedevaarten die komende maand op de agenda staan. En vooral vertelt hij over de achtergrond van processies en bedevaarten. Want die zijn al zo oud als de Kerk zelf, maar waarom doen we dit? Ten slotte een flitsende uitnodiging voor de Open dag van het St. Bonifatiusinstituut. Voor iedereen die overweegt zich te verdiepen in de theologie, zowel vakgewijs of het hele programma, is van harte welkom op de Open dag op 8 juni in Vogelenzang. In de nieuwsflits volgen nog extra aankondigen, want er staat deze zomer genoeg te gebeuren. Het Bisdom Maandjournaal gaat er vanachter de schermen naar kijken, want wij zijn na de zomer weer terug. Mooie zomer en tot in september!
Ordenación Presbiteral Juan Ignacio Jiménez Walker y Josué Enmanuel Mejía Sánchez St Bavo Cathedrale
El sábado 25 de mayo, Mons. El Dr. Jan Hendriks ordenará sacerdotes a Juan Ignacio Jiménez Walker y Josué Enmanuel Mejía Sánchez en la Catedral Basílica de San Bavón en Haarlem.
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vatican News

Nieuw op Vaticannews.va