Arsacal
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

In Rome voor overleg...
Bezoek aan ‘Palavra Viva’
nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2020
plaatje Van maan­dag­mid­dag 17 fe­bru­ari tot woens­dag­och­tend 19 fe­bru­ari was ik kort in Rome niet alleen vanwege de benoe­ming van Antoine Bodar tot ere-kanun­nik maar ook voor andere bespre­kingen. Maan­dag­avond was er even gelegen­heid om een rela­tief nieuw ini­tia­tief binnen de katho­lie­ke kerk te bezoeken: Palavra Viva. Lees verder


Antoine Bodar ere-kanunnik Fotoreportage
Dank voor zijn inzet...
overweging_preek - gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2020
plaatje Dins­dag­avond was ik in de kerk en het college van Santa Maria dell’ Anima, waar ik de eer had de benoe­ming van dr. Antoine Bodar bekend te maken tot ere-kanun­nik van het ka­the­draal kapit­tel van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Aan het einde van de homilie mocht ik hem de oor­konde uitreiken en een kanun­niken­man­teltje over­rei­ken als teken van de waar­de­ring voor de inzet van dr. Antoine Bodar voor het katho­lie­ke geloof, in het bij­zon­der in de media. Lees verder


Bezoek aan het Hofje Codde en Van Beresteyn
nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 februari 2020
plaatje Zondag 16 fe­bru­ari bracht ik een bezoek aan het Hofje Codde en Van Beresteyn dat naast de ka­the­draal is gelegen. Ruim vijftig jaar gele­den is het Hofje hier naar toe ‘ver­plaatst’ en bij die gelegen­heid is een prachtig boek­werk verschenen dat de ge­schie­de­nis beschrijft. Lees verder


De cultuur van ons hart...
Zesde zondag door het jaar A
overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 16 februari 2020
plaatje Het leken harde woor­den die Jezus op de zesde zon­dag door het jaar in de evan­ge­lie­le­zing sprak (Mt. 5, 17-37). Gaat het daarin om wat wél of niet mag? Of gaat het om meer? Lees verder


Querida Amazonia... Fotoreportage
Post-synodale Apostolische Exhortatie van paus Franciscus
nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2020
plaatje Paus Fran­cis­cus heeft op woens­dag 12 fe­bru­ari om 12.00 uur de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Querida Amazonia bekend gemaakt. Het uit­ge­breide do­cu­ment is ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de bis­schop­pen-synode voor Amazonië die van 6 tot 27 ok­to­ber is gehou­den. Het do­cu­ment gaat in op vele aspecten van dit grote gebied: sociaal, cultureel, eco­lo­gisch en na­tuur­lijk de ker­ke­lijke aspecten. De paus heeft een droom en die droom blijft niet beperkt tot Amazionië..! Lees verder


Het eerste vormsel van het jaar... Fotoreportage
Sint Dionysiusparochie in Heerhugowaard
nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 februari 2020
plaatje Op zon­dag 9 fe­bru­ari vierde de H. Dionysius­paro­chie in Heer­hu­go­waard het vormsel van veertien kan­di­da­ten, waaronder ook enkele vol­was­se­nen. De fees­te­lij­ke viering werd gezongen door het koor Salt & Light, heel toepas­se­lijk want daarover ging het evan­ge­lie. Aan het einde van de Mis wer­den gewa­den gezegend, maar dat ging op een heel speciale manier... Lees verder
zo, 9 feb 2020Presentatie van de vormelingen in Volendam Fotoreportage
zo, 9 feb 2020Toekomst voor de Missie van de kerk
di, 4 feb 2020Maria eren? Fotoreportage
di, 4 feb 2020Seminarist gepromoveerd aan Wageningen University
zo, 2 feb 2020Toewijding en trouw; wanneer is ons leven voltooid? Fotoreportage
do, 30 jan 2020Bouwen aan de toekomst van de Kerk Fotoreportage
zo, 26 jan 2020Het is een Woord van God voor JOUW leven
zo, 26 jan 2020Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij Fotoreportage
za, 25 jan 2020Je doet het altijd voor de mensen, maar je bent niet hun slaaf
za, 25 jan 2020'Geniet en doe waar je zin in hebt, je moet jezelf kunnen zijn'
za, 25 jan 2020Vergaderen met de broeders van liefde
zo, 19 jan 2020Scheidslijnen en verbindingen door kerken heen... Fotoreportage
za, 18 jan 2020Symposium over Petrus Codde, die de opmaat werd naar het ‘Utrechts schisma’
zo, 12 jan 2020Waarom je kind laten dopen?
vr, 10 jan 2020Nieuwe dekenaten in bisdom Haarlem Fotoreportage
wo, 8 jan 2020Niewjaarsreceptie en andere activiteiten aan het begin van het jaar
zo, 5 jan 2020Wonderdoener Pater Karel op zijn feestdag geëerd Fotoreportage
zo, 5 jan 2020De antwoorden die Google niet geeft
wo, 1 jan 2020Maria, moeder van God, koningin van de vrede
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl