Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Europese bisschoppen bidden voor Corona-slachtoffers
Ieder land een dag in de vastentijd
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 februari 2021 - 155 woorden
plaatje Op 17 februari begint een keten van gebed voor de - tot nu toe - meer dan 770.000 personen die in Europa door Corona gestorven zijn. Alle bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese lan­den or­ga­ni­se­ren minstens één heilige Mis om de slacht­of­fers te gedenken. Ook in Neder­land zal dit gebeuren, in ons bisdom op 12 maart om 9.00 uur in de ka­the­draal. Lees verder


Podcasts over het Heiligdom...
Programma's in ontwikkeling voor Kathedraal en Heiloo
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 februari 2021 - 214 woorden
plaatje Veel valt weg in de Corona-periode maar daardoor ontstaan weer nieuwe moge­lijk­he­den, zoals tijd nemen voor het voor­be­rei­den van nieuwe intiatieven voor ná de lockdown-periodes... In Heiloo en bij de Ka­the­draal zijn ze er druk mee bezig. Lees verder


Gods knipoogjes...
Leven met ups en downs - Hoe kun je het dragen?
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 21 februari 2021 - 1277 woorden
plaatje Deze zon­dag was de TV-mis vanuit de ka­the­draal in Haar­lem, ook wel 'koepel­kathe­draal' genoemd. Tevoren werd het geloofs­ge­sprek uitgezon­den dat Leo Fijen met me had gehou­den. Lees verder


Afscheid Charlotte Wentges (gedeeltelijk)
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2021 - 169 woorden
plaatje Vrij­dag 19 februari namen we in De Tilten­berg afscheid van Charlotte Wentges als bouw­kun­dig inspecteur. Nou ja, afscheid: ze blijft nog wel een aantal dingen voor ons bisdom doen. Lees verder


De liturgische hervorming in Nederland geëvalueerd
Handelseditie proefschrift deken Samuel Marcantognini gepubliceerd
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2021 - 303 woorden
plaatje Ruim een jaar gele­den pro­mo­veerde de deken van Hoorn, Samuel Mar­can­tog­nini, in de Theo­lo­gie met als speciali­sa­tie li­tur­gische pas­to­raal. Nu is de handelseditie van zijn proef­schrift ver­sche­nen, dat de li­tur­gische ont­wik­ke­lingen in Neder­land bespreekt en evalueert, die na het tweede Vati­caans concilie (1962-1965) hebben plaats gevon­den. Allerlei nieuwe li­tur­gische creaties, waar­on­der eucha­ris­ti­sche gebe­den, vaak "tafel­ge­bed" genoemd, von­den hun weg. Wat voor theo­lo­gie en li­tur­gische en pas­to­rale visie zat daarachter? Lees verder


Wat Jezus adviseert
Aswoensdag
Overweging Preek - gepubliceerd: woensdag, 17 februari 2021 - 652 woorden
plaatje Op Aswoens­dag open­den we de Veer­tig­da­gen­tijd met het ont­van­gen van het Askruisje. Dat ging dit jaar wat anders dan anderen jaren. Lees verder
zo, 14 feb 2021Ziekte als straf? Hoe gaat Jezus daar mee om?
wo, 10 feb 2021Tiltenberg in de sneeuw
di, 9 feb 2021Pastorale Regel van Gregorius de Grote vertaald
ma, 8 feb 2021Willibrorddag in seminarie met aanstelling lector
zo, 7 feb 2021Zij brachten alle zieken en bezetenen bij Hem...
vr, 5 feb 2021Wapenschild op bisschopszetel geplaatst
vr, 5 feb 2021Priesterraad en Diocesane pastorale Raad digitaal bijeen
di, 2 feb 2021Vijf heiligen nieuw op de Algemene kalender geplaatst Fotoreportage
ma, 1 feb 2021Maria, Jozef, Simeon, Hanna: toegewijde mensen
ma, 1 feb 2021Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
zo, 31 jan 2021Een woord met gezag. Maar hoe weet je of het van God komt?
wo, 27 jan 2021Zoveel vuur en ijver... Fotoreportage
zo, 24 jan 2021'Bekeert u'. Maar hoe zullen ze reageren?
za, 23 jan 2021Vormsel in Zeewolde
wo, 20 jan 2021Pater Gerard Wilkens overleden aan Corona
di, 19 jan 2021Bidden om de eenheid van alle christenen
di, 19 jan 2021De speciale jaren en dagen van de paus
zo, 17 jan 2021Als God het je vraagt... - Denk aan je roeping! Fotoreportage
vr, 15 jan 2021Een droevig bericht...
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl