Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Roderick Vonhögen op Vormingsdag Vrijwilligers Kathedraal TV
Een mooie vrucht van Corona
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 mei 2021 - 283 woorden
plaatje Hoger onder­wijs is weer een beetje open en dat betekent dat het Sint Bonfiatius­in­sti­tuut voor het eerst sinds lange tijd weer een gedeelte­lijk fysieke cursus­dag had. En in de ka­the­draal was er een "cursus­dag" over het maken van con­tent voor ka­the­draal TV en streamen met Roderick Vonhögen. Lees verder


Seminarist Josue aangesteld tot acoliet
Ontmoeting met de jonge priesters
Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 3 mei 2021 - 813 woorden
plaatje In Heiloo vond op maan­dag 3 mei de maan­de­lijkse ont­moe­ting met de jonge pries­ters plaats, waarin de erva­ringen wor­den uitgewisseld en be­spro­ken. Vanwege de ver­an­der­de richt­lij­nen voor oplei­dingen, was het voor de eerste keer sinds lange tijd weer een fysieke bij­een­komst. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de grote bede­vaart­ka­pel werd op dit feest van de apos­te­len Filippus en Jakobus, se­mi­na­rist Josue Emmanuel Mejia Sanchez tot acoliet aan­ge­steld. Lees verder


Gedachtenis Sint Bavo verplaatst naar 3 oktober
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 mei 2021 - 151 woorden
plaatje De Con­gre­ga­tie van de God­de­lijke ere­dienst in Rome heeft toe­ge­staan dat de ge­dach­te­nis van Sint Bavo voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt ver­plaatst van 1 naar 3 ok­to­ber. Daardoor hoeft niemand meer te kiezen tussen de heilige Theresia van Lisieux, die veel vereerd wordt en de heilige patroon van de stad en de ka­the­draal van Haar­lem. Lees verder


Opnamen voor de pitches van The Missionary School
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021 - 140 woorden
plaatje Zondag 2 mei waren de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School in de ruimten van de ka­the­draal bezig met de opnamen van de pitches van hun projecten. De projecten die zij hebben uit­ge­werkt, wor­den op dins­dag 11 mei ge­pre­sen­teerd aan de pa­ro­chies die in­te­res­se hebben om een jon­ge­ren project in hun pa­ro­chie van de grond te krijgen. Lees verder


Over het grote belang van verbondenheid
Vijfde zondag van Pasen B
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021 - 940 woorden
plaatje Op de vijfde zon­dag van Pasen was ik in de Vredes­kerk in Am­ster­dam. Het evan­ge­lie van deze zon­dag is Johannes 15,1-8 over de wijnstok en de ranken. "Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken. Wie in mij blijft terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht". Alle reden dus om stil te staan bij 'ver­bon­den­heid'. Lees verder


Het antwoord van Rome en de omgang met homoseksuele mensen
De weg die je gaat...
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021 - 1468 woorden
plaatje Enige tijd gele­den verscheen in het Katho­liek Nieuws­blad een ver­slag van een gesprek van Anton de Wit, hoofd­re­dac­teur van KN, met mij en Eric Holterhues over de ker­ke­lijke leer over homo­sek­sua­li­teit en een ker­ke­lijke visie op de omgang met homo­sek­sua­li­teit en homo­sek­su­ele mensen. De aan­lei­ding was de kri­tiek op het afwijzende ant­woord dat de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer had gegeven op de vraag of de kerk homo­sek­su­ele relaties kan zegenen. Lees verder
za, 1 mei 2021Wie was sint Jozef?
wo, 28 apr 2021Waarheid, schoonheid en goedheid Fotoreportage
di, 27 apr 2021Eerbied voor Armeens cultureel en religieus erfgoed gevraagd!
ma, 26 apr 2021Gebed voor de monniken in de abdij van Egmond
zo, 25 apr 2021Speeddates met God gewijden
zo, 25 apr 2021Wat voor roeping heb jij?
di, 20 apr 2021Mgr. Martin de Groot overleden Fotoreportage
ma, 19 apr 2021Vragen staat vrij
zo, 18 apr 2021Je moet het ervaren...
vr, 16 apr 2021Kerkelijk spreken over (homo-)seksualiteit
vr, 16 apr 2021Verschillende bezoeken...
zo, 11 apr 2021Divine Mercy Feast 2021 Fotoreportage
zo, 11 apr 2021Lees hier wat je echt niet kunt missen! Fotoreportage
za, 10 apr 2021Nieuw altaar van de kathedraal en promotiefilmpjes
ma, 5 apr 2021Getuige van de verrezen Heer!
zo, 4 apr 2021Wat zie je als je kijkt?
zo, 4 apr 2021Een Paasgebed
za, 3 apr 2021Dit licht zal dan sterker stralen... Fotoreportage
vr, 2 apr 2021Zal de leugen triomferen?
 
meer berichten vindt u in het archief