Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Je geloof of je leven?
Over het maken van (moeilijke) keuzes - Mis in Amsterdam (Obrechtkerk)
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 augustus 2022 - 1239 woorden
plaatje Zondag 7 au­gus­tus was ik in de Obrecht­kerk (O.L. Vrouw van de aller­hei­ligste rozen­krans) voor de Eucha­ris­tie­vie­ring en de aan­stel­ling van twee bui­ten­ge­wone be­die­naren van de heilige communie. De brief aan de Hebreeën waaruit werd gelezen, ging over het geloof als vaste grond, het evan­ge­lie over waak­zaam­heid. Hoe ver­hou­den zich ons geloof en ons leven? En wat speelt waak­zaam­heid daarin voor rol? Lees verder


Waarom katholieken zwijgen tijdens de ‘Pride’
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 6 augustus 2022 - 1161 woorden
plaatje Deze ochtend stond over twee pagina's een artikel in het Neder­lands Dagblad met als kop: ‘Pro­tes­tan­ten vieren Pride, katho­lie­ken zwijgen’. Waarom heeft de katho­lie­ke kerk geen speciale eve­ne­menten en uitingen in deze week? Lees verder


Zomernummer Samen Kerk is uit!
met veel info over activiteiten in ons bisdom
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 5 augustus 2022 - 282 woorden
plaatje Het zomer­num­mer van Samen Kerk is uit! Vrij­dag­mid­dag 5 au­gus­tus waren Carolien Hoogen­boom en hoofd­re­dac­teur past. Eric van Teijlingen in Haar­lem om me de nieuwe editie te geven. Wat staat erin? Lees verder


De wonderen van de schepping... Fotoreportage
Priestervakantie in Lermoos (2)
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2022 - 321 woorden
plaatje De pries­ter­va­kan­tie is weer voorbij en de deel­ne­mende pries­ters zijn weer naar huis terug­ge­keerd. De schit­te­rende natuur van Tirol heeft een bij­zon­dere aantrek­kings­kracht. Kun je je deze schoon­heid voor­stel­len zon­der een Maker? Lees verder


Priestervakantie in Lermoos Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022 - 400 woorden
plaatje Op don­der­dag 28 juli begon de jaar­lijkse pries­ter­va­kan­tie, dit jaar naar Lermoos in Oos­ten­rijk. Lees verder


Nieuwe mozaïeken voor de kathedraal
werk van Gijs Frieling
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022 - 213 woorden
plaatje De mozaïeken van Gijs Frieling zijn klaar en wor­den op dit moment in het voorpor­taal van de ka­the­draal aan­ge­bracht. Dat voorpor­taal was een tame­lijk grauw gebeuren maar veran­dert compleet door dit kleur­rijke accent. De Goede Herder verwel­komt voor­taan de bezoekers van de Sint Bavo­kathe­draal al bij de ingang. Lees verder
zo, 24 jul 2022Op bezoek bij de familievakantieweek van de St. Agneskerk
zo, 24 jul 2022Dag voor grootouders en ouderen
zo, 24 jul 2022Als je in je recht staat....
za, 23 jul 2022Zijn de Roermondse martelaren gestorven om hun geloof? Fotoreportage
vr, 22 jul 2022Tieners op Break out - kamp in Heiloo Fotoreportage
ma, 18 jul 2022Welkom aan de nieuwe Apostolisch Nuntius
zo, 17 jul 2022Ben je Martha of Maria? Fotoreportage
za, 16 jul 2022Stil, aan de voeten van Jezus...
zo, 10 jul 2022Jongeren BBQ met Wereldjongerendagen in zicht!
za, 9 jul 2022Druk bezochte bedevaart bij 450-jarig jubileum Fotoreportage
vr, 8 jul 2022Afscheid van Matthijs Jansen...
wo, 6 jul 2022Ook jongeren komen weer samen...
ma, 4 jul 2022Apostolisch visitator Eritrese ritus op bezoek
zo, 3 jul 2022Een noodkerk, maar een rots in de branding Fotoreportage
zo, 3 jul 2022Vormselviering in Joannes de Doperparochie Hoofddorp Fotoreportage
za, 2 jul 2022Vormsel in de 'Missio ad Gentes'
za, 2 jul 2022Syro-malabaarse gemeenschap viert jaarfeest in Amstelveen Fotoreportage
za, 2 jul 2022Eritrese katholieken bijeen voor Qidste selase
vr, 1 jul 2022Kathedraal Kapittel maakt een uitstapje...
 
meer berichten vindt u in het archief