Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Achthonderd jaar kerststal: twee warme kerststalboeken gepresenteerd Fotoreportage
Van Kribbe tot kerststal
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2023 - 462 woorden
plaatje Woens­dag 4 ok­to­ber, feest­dag van Sint Fran­cis­cus, werd in Rome de nieuwe Exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus over het klimaat ge­pre­sen­teerd en in het Bene­dic­tushof in Egmond wer­den twee nieuwe boeken over en rond de kerstal ten doop gehou­den. Dat had allemaal alles met de heilige Fran­cis­cus te maken. Lees verder


Een laatste stap voor de wijdelingen van dit najaar Fotoreportage
Willibrorddag op het seminarie
Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 2 oktober 2023 - 1008 woorden
plaatje Op de ge­dach­te­nis van de heilige Engelbe­waar­ders, 2 ok­to­ber, vond in het semi­na­rie de eerste Wil­li­brord­dag van het nieuwe studie­jaar plaats. Er was veel te vieren: twee se­mi­na­risten leg­den de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw af voor de diaken­wij­ding op 18 no­vem­ber en we vier­den dat en se­mi­na­rist en een pries­ter het licentiaat had­den behaald. Pastoor Jules de Bruin ging in dialoog over het omgaan met vrij­wil­li­gers. Een kort ver­slag en de homilie van deze dag. Lees verder


Feest van Sint Bavo in Haarlemse kathedraal Fotoreportage
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 1 oktober 2023 - 1318 woorden
plaatje Zondag 1 ok­to­ber werd in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo het feest van de patroon van kerk en stad gevierd, in aanwe­zig­heid onder meer van burge­mees­ter drs. Jos Wienen en een offi­cië­le ver­te­gen­woor­diging van het H. Kerst­mis­gilde. Er werd gebe­den voor de vluch­te­lingen uit nagorno Karabach en het wel­slagen van de synode die in Rome begint. Bavo gaf zijn leven een nieuwe wen­ding na de dood van zijn vrouw. En wij, wat zou­den wij denken van een nieuw begin, nieuwe in­spi­ra­tie? Lees verder


125 jaar kathedraal, een thuis voor heel het bisdom Fotoreportage
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 30 september 2023 - 1238 woorden
plaatje Zater­dag 30 sep­tem­ber vier­den we in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo de 125e ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding. De ka­the­draal was vanaf 13.00 open voor allerlei ac­ti­vi­teiten voor jong en oud en om 15.30 uur was er een fees­te­lij­ke en druk bezochte Eucha­ris­tie. In de preek stond ik stil bij de situatie van de kerk en van ons eigen leven: is het glas half­vol of halfleeg? Is er nog wel endige reden tot opti­misme? Verslag van een fees­te­lij­ke dag. Lees verder


Bid voor Nagorno-Karabach en de Armeense christenen
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 september 2023 - 167 woorden
plaatje In één enkele dag heeft Azerbeidzjan Nagorno-Karabach ingelijfd en de chris­te­lijke Armeniërs die daar sinds eeuwen wonen zijn massaal op de vlucht geslagen voor het geweld. Opnieuw vallen er doden door oorlogs­ge­weld. De inter­na­tio­nale ge­meen­schap kijkt zwijgend toe... Lees verder


Symboliek in de St. Bavo Kathedraal
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023 - 209 woorden
plaatje Aanstaande zater­dag 30 sep­tem­ber wordt in de ka­the­draal de 125e ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding her­dacht. Vanaf 13.00 uur zijn er die dag ac­ti­vi­teiten en is het moge­lijk de torens de beklimmen. Om 15.30 uur is er een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring. Bij die gelegen­heid is een boek verkrijg­baar over de symboliek in de ka­the­draal. Lees verder
ma, 25 sep 2023Eritrese Aartsbisschop op bezoek Fotoreportage
ma, 25 sep 2023Nieuwe priester voor Koreaanse gemeenschap
zo, 24 sep 2023Als je niet gewaardeerd en erkend wordt...
zo, 17 sep 2023Vergeven? Verzoenen? Niet zo simpel....
za, 16 sep 2023Waarom zouden we bang zijn?
za, 16 sep 2023We stonden stil bij een gruwelijk delict...
do, 14 sep 2023Een gebaar van liefde als antwoord op haat....
di, 12 sep 2023Delegatie Chinese Bisschoppenconferentie op bezoek Fotoreportage
ma, 11 sep 2023Uitnodiging investituur Constantijnse Orde
zo, 10 sep 2023Viering 125 jaar Sint Bavo Kathedraal in zicht!
zo, 10 sep 2023Omgaan met kritiek Fotoreportage
do, 7 sep 2023De betekenis van een altaar Fotoreportage
wo, 6 sep 2023Afscheid Liesbeth Stalmeier als BG Onderwijs
zo, 3 sep 2023Lose your life and find it!
za, 2 sep 2023Reünie van de Wereldjongerendagenreis
zo, 27 aug 2023Niet bang zijn, je geloof belijden en verbonden blijven met de gemeenschap
za, 26 aug 2023'Ik wil heilig worden' Fotoreportage
wo, 23 aug 2023Maria, voorbeeld en voorspraak Fotoreportage
zo, 20 aug 2023Tel ik wel mee? Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief