Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Dobbiamo imparare! Gli apostoli inviati due a due
15a Domenica B
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2024 - 715 woorden
plaatje La domenica 14 luglio sono stato al Duomo di Castellamare di Stabia. Il Signore Gesù ha inviato i suoi discepoli due a due. Così gli apostoli hanno dovuto imparare cose importantissime. Lees verder


Nieuw kantoor Bisschoppenconferentie ingezegend Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 juli 2024 - 88 woorden
plaatje Maan­dag­mid­dag 8 juli heeft de voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. dr. Hans van den Hende de nieuwe kantoren van het Se­cre­ta­riaat van de Kerk­pro­vin­cie/Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie inge­ze­gend. Lees verder


Cohesie in de samenleving: ook in de tijd van Jezus werd die wel gemist Fotoreportage
TV Mis, veertiende zondag door het jaar B
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 7 juli 2024 - 1216 woorden
plaatje Hoe kunnen we ge­meen­schapszin bevor­de­ren? Wat doen we met onze eigen gevoelens van afkeer van bepaalde mensen? Wat te doen als je je stoort aan anderen? We ston­den bij deze vragen stil in de H. Mis die door KRO-NCRV werd uitgezon­den, met zang van de Bavo­can­to­rij onder lei­ding van Rick Muselaers en titulair organist dr. Ton van Eck aan het orgel. Lees verder


De gaven van de Geest en onze inzet Fotoreportage
Vormselviering in Bovenkerk
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024 - 341 woorden
plaatje Zater­dag­avond 6 juli was de Vormsel­vie­ring in de bijna helemaal weer her­stelde St. Urbanus­kerk van Boven­kerk. Die kerk werd in sep­tem­ber 2018 door vuur verwoest maar is daarna weer opge­bouwd en ziet er prach­tig uit. Veer­tien vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment van de helige Geest. Drie anderen kon­den er door omstan­dig­he­den niet bij zijn en wor­den volgende week door Deken Jonger­den gevormd. Lees verder


Het huwelijk: een prachtige roeping! Fotoreportage
Huwelijksviering Jordi en Danique
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024 - 897 woorden
plaatje Zater­dag­mid­dag om 13.00 uur vond in de St. Vitus­kerk in Hilversum de huwe­lijks­vie­ring plaats van Jordi Joosten en Danique Eijsbouts, in aanwe­zig­heid van vele fami­lie­le­den en vrien­den. Ver­schil­lende pries­tervrien­den van het bruidspaar con­ce­le­breer­den. Maar wat is de waarde van een ker­ke­lijk huwe­lijk? En wat is de missie van gehuw­den? Lees verder


Familiedag Haarlem, IJmond en Zaanstreek in Heiloo
Denk niet dat het hopeloos is!
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 juni 2024 - 491 woorden
plaatje Zondag 30 juni was er in het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood een familie­dag waarvoor ge­zin­nen uit de Zaanstreek, Haar­lem en IJmond waren geko­men. Ik trof de ouders en kin­de­ren druk aan het spelen toen ik erbij kwam en samen hebben we de Eucha­ris­tie gevierd. Lees verder
zo, 30 jun 2024De kerk is geen Titanic! Fotoreportage
do, 27 jun 2024Van accountant tot goede herder
ma, 24 jun 2024Op bezoek bij het kapittel van de paters Spiritijnen
zo, 23 jun 2024Bidt om vrede! Fotoreportage
za, 22 jun 2024Vuur van de Geest voor vormelingen in Heemskerk Fotoreportage
za, 22 jun 2024Bavodag was er weer voor vormelingen, in en rond de kathedraal Fotoreportage
vr, 21 jun 2024Afscheid Edith Hooge van de Onderwijsraad Fotoreportage
vr, 21 jun 2024Nieuwe bisschop van Roermond benoemd
vr, 21 jun 2024Pastoor Kees Hulsebosch overleden
do, 20 jun 2024BBQ voor de priesters Fotoreportage
zo, 16 jun 2024Vertrouw op de vruchten van het goede dat je doet! Fotoreportage
za, 15 jun 2024Ritus van het 'Onze Vader' gevierd Fotoreportage
za, 15 jun 2024Feestelijke vormselviering in Blaricum Fotoreportage
di, 11 jun 2024Verslag in de Bisschoppenvergadering van 'Pastoors voor de synode'
ma, 10 jun 2024Verschillende jubilea herdacht in Redemptoris Mater seminarie
zo, 9 jun 2024Bisschop Jozef Punt 45 jaar priester
zo, 9 jun 2024Goede zaadjes zaaien in de kracht van de heilige Geest.... Fotoreportage
za, 8 jun 2024Bidden en werken in de kracht van de Geest Fotoreportage
za, 8 jun 2024Maria, moeder van alle mensen....
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 11: Eerste boek Koningen
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
'Niets doen is geen optie'. Een terugblik op de conferentie van de Missionaire Parochie 06-04-2024
Op 6 april hield de Missionaire Parochie voor de derde keer een conferentie, met dit keer als thema 'Volg mij'. Naomi Vijn ging ter plaatse en maakte deze spetterende reportage van een geslaagde dag. Wil jij ook eens terug kijken naar hoe de dag verliep en ben jij benieuwd naar wat de deelnemers van de conferentie vonden? Dan wil je deze reportage niet missen! #missionaireparochie #conferentie #terugblik
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 10: Tweede boek Samuel
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vatican News

Nieuw op Vaticannews.va