Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Corona-tijd: onbezorgd of op je hoede?
Hoe kom je er door heen? - eerste zondag Advent B
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 29 november 2020 - 1406 woorden
plaatje Er wordt veel ge­spro­ken en ge­schre­ven over waak­zaam­heid in Corona-tijd: de 1.5 m. regel en het vermij­den van drukte, monkapje en allerlei regels die ons gewone leven belemmeren en hele cate­go­rieén van onze samen­le­ving op slot zetten. Maar voor een "Black Friday" stromen de winkelstraten toch weer vol en dat zullen we in de R Factor wel merken. Wat betekent dat voor kerst­mis? Op de eerste Advents­zon­dag staan we stil bij waak­zaam­heid en behoed­zaam­heid, maar dan wel bij de chris­te­lijke variant.... Lees verder


Dorothy Day, met presentatie van de biografie
Catholic Worker online
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 28 november 2020 - 822 woorden
plaatje Zater­dag­mid­dag 28 no­vem­ber was er een bij­een­komst van de Catholic Worker met een pre­sen­ta­tie van de Neder­landse vertaling van de biografie van Jim Forest over Dorothy Day, "Alles is genade". Door de Corona-situatie was gekozen voor een online bij­een­komst, zodat toch zoveel moge­lijk mensen die kon­den bijwonen. Lees verder


Red Wednesday: waarom is er zo weinig aandacht voor christenvervolging? Fotoreportage
Bijeenkomst in de Sint Nicolaasbasiliek
Overweging Bezinning - gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020 - 1155 woorden
plaatje Woens­dag 25 no­vem­ber - "Red Wednesday"- was er een bij­een­komst in de Sint Nicolaas­basi­liek, geor­ga­ni­seerd door de Stich­ting Sociale Christende­mo­cra­tie om aan­dacht te beste­den aan christen­ver­vol­ging. "Kerk in Nood" heeft het ini­tia­tief tot "Red Wednesday" geno­men en vele kerken zijn op deze dag rood aangelicht. Lees verder


Eerste vergadering Diocesane Pastorale Raad na bisschopswisseling
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020 - 328 woorden
plaatje Dins­dag­avond 24 no­vem­ber ver­ga­derde de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad, niet fysiek, maar online. Het was door de Corona-tijd de eerste ver­ga­de­ring sinds februari. En na­tuur­lijk werd er over Corona ge­spro­ken maar ook over de uit­kom­sten van een enquête onder 54 jon­ge­ren in het kader van The Mis­sio­na­ry School: Hoe kijken jon­ge­ren tegen de pa­ro­chies aan? Lees verder


Priesterraad van het bisdom bijeen
in het bisschopshuis in Haarlem
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020 - 526 woorden
plaatje Dins­dag­mid­dag 24 no­vem­ber was de pries­ter­raad bijeen in het bis­schops­huis. De leden moesten wat harder spreken dan normaal want de de pries­ters zaten op Corona-afstand van elkaar, maar we kon­den elkaar verstaan. Na afloop hebben we de vespers gebe­den in de ka­the­draal. Lees verder


Hoor ik bij de schapen of bij de bokken?
Het geweten en Christus Koning die niet wordt herkend
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 22 november 2020 - 947 woorden
plaatje Op het Hoog­feest van Christus Koning was ik in de Vredes­kerk in Am­ster­dam voor de Eucha­ris­tie­vie­ring. Vóór Corona was deze Mis bedoeld als de fees­te­lij­ke vie­ring van 25 jaar El Shaddai. Dat is nu zater­dag­mid­dag gevierd, zon­dag was nu de Mis met de pa­ro­chi­anen, althans de kleine groep die nu kon deelnemen. De woor­den van de Mensen­zoon, de grote Koning, in het evan­ge­lie van deze dag (Mt. 25, 31-46) klinken voor de bokken aan diens linker­hand nogal streng: "Gaat weg van mij...". Lees verder
za, 21 nov 2020El Shaddai, catholic charismatic community, celebrates jubilee Fotoreportage
za, 21 nov 2020Nieuwe leden van het kathedraal kapittel
do, 19 nov 2020Ideeënplatform Kerstmis 2020
di, 17 nov 2020Aandacht voor het christelijk erfgoed van Nagorno-Karabach
ma, 16 nov 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
zo, 15 nov 2020Bij de demonstratie van Europe Must Act in Amsterdam
zo, 15 nov 2020150 Jaar Sebastianuskerk in Ilpendam
wo, 11 nov 2020Een trieste geschiedenis...
di, 10 nov 2020Nieuwe website seminarie gelanceerd
zo, 8 nov 2020Sacramento de la confirmación: la fuerza del Espiritu Santo
zo, 8 nov 2020Wat is wijsheid? Wees voorbereid...
za, 7 nov 2020Feest H. Willibrord, patroon van ons bisdom en seminarie
vr, 6 nov 2020Lezing Laudato Si' en wereldvrede gepubliceerd
vr, 6 nov 2020website over prof. leo Elders gelanceerd
ma, 2 nov 2020Uitvaart diaken John Versteeg op Allerzielen
ma, 2 nov 2020Allerzielen: de dood is voor iedereen gelijk
zo, 1 nov 2020Vormselviering in Hilversum
zo, 1 nov 2020Had hij maar geleefd in de geest van de zaligsprekingen!
za, 31 okt 2020Bert Glorie priester gewijd in Haarlemse kathedraal Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl