Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Vier blauwe zusters deden hun professie in Heiloo Fotoreportage
drie eeuwige, één tijdelijke geloften
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 24 oktober 2021 - 1290 woorden
plaatje Op 24 ok­to­ber was het groot feest in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood omdat drie blauwe zusters (zusters dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) hun eeuwige geloften afleg­den en één zuster haar tij­de­lijke gelofte. De fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring werd door velen bijgewoond, evenals het feest na afloop van de plech­tig­heid in een grote tent achter het Juliana­kloos­ter. Lees verder


Als je wordt buitengesloten....
Wereldmissiedag
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 24 oktober 2021 - 1258 woorden
plaatje Op wereld­mis­sie­dag was ik in de ka­the­draal voor de Eucha­ris­tie­vie­ring. Bij­zon­dere aan­dacht is gevraagd voor het werk van Missio, de pau­se­lijke missie­werken. Dit jaar staat Guinee centraal. Het gaat erom dat mensen in ont­wik­ke­lings­lan­den ook mee kunnen doen, er zorg en aan­dacht voor hen is vanuit de Kerk. In het evan­ge­lie ontmoetten we nog iemand die buiten­ge­slo­ten was: Bartimeüs. Lees verder


Eucharistie bij Driedaagse bijeenkomst Neocatechumenale Weg
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 oktober 2021 - 354 woorden
plaatje Zater­dag­avond 23 ok­to­ber was ik in Dordrecht om de Eucha­ris­tie te vieren tij­dens de conviventie van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Aan deze meer­daag­se bij­een­komst namen zo'n drie­hon­derd gelo­vi­gen deel, met name de Missie­ge­zinnen en de eerste ge­meen­schap van ver­schil­lende plaatsen. Lees verder


Vrouwen en theologie Fotoreportage
Vrouwen van Bethanië stichten fonds voor theologie
Artikel Vaticanumii - gepubliceerd: woensdag, 20 oktober 2021 - 1272 woorden
plaatje Aan de Nieuwe­gracht in Utrecht vond op 20 ok­to­ber aan het eind van de mid­dag een feees­te­lij­ke bij­een­komst plaats: De Vrouwen van Bethanië teken­den een over­een­komst met de Stich­ting Uni­ver­si­teits­fonds om ten behoeve van de Theo­lo­gische facul­teit de in­stel­ling van een bij­zon­dere leer­stoel moge­lijk te maken en een aantal verwante doelen te rea­li­se­ren, met bij­zon­dere aan­dacht voor vrouwen in theo­lo­gie Lees verder


In de brand, uit de brand: de kerk van Bovenkerk wordt als nieuw Fotoreportage
Restauratie vordert
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021 - 223 woorden
plaatje Velen kunnen zich de beel­den nog her­in­ne­ren van de fraaie Cuijpers­kerk in Boven­kerk, gewijd aan de H. Urbanus, die in een vlammen­zee ten onder leek te gaan. Toch kon er nog wel iets gered wor­den en oude rotten in het vak leren jonge mensen hoe ze de gewelven moeten terug-metselen. En Boven­kerk leeft mee. De St. Urbanus­kerk komt er weer prach­tig uit te zien. Lees verder


Zusters Augustinessen op bezoek in de Kathedraal
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021 - 209 woorden
plaatje Voor de zusters Au­gus­ti­nessen is het afgelopen an­der­half jaar niet ge­mak­ke­lijk geweest. Het was een periode van gewen­ning op een nieuwe lokatie, huize sint Agnes in Egmond aan zee. Tege­lijk brak Corona uit met alle impact die het virus op de ge­meen­schap had met ziekte en qua­ran­tai­ne. Nu was gelukkig het moment daar dat zij samen een uitstapje kon­den maken en de ka­the­draal met de ten­toon­stel­ling ‘geloof in geluk’ kon­den bezoeken. Lees verder
ma, 18 okt 2021Feest van Maria ter Weghe in Haastrecht gevierd Fotoreportage
ma, 18 okt 2021Apostolisch Nuntius 75 jaar
zo, 17 okt 2021Opening van de diocesane consultatie ter voorbereiding op de Bisschoppensynode Fotoreportage
zo, 17 okt 2021Sweelinck in de kathedraal
zo, 17 okt 2021Kun je luisteren?
za, 16 okt 2021Geef je leven kleur en licht... Fotoreportage
za, 16 okt 2021Vertegenwoordigers Caritas-projecten bezoeken 'Geloof in Geluk'
vr, 15 okt 2021Afscheid en welkom bij het Drugspastoraat Amsterdam
ma, 11 okt 2021Pelgrims voor klimaat in Haarlem
zo, 10 okt 2021Pastoor-deken Eugene Jongerden 25 jaar priester
zo, 10 okt 2021Bisschop en kapittel van Gent vieren Hoogmis in de Bavo-Kathedraal Fotoreportage
za, 9 okt 2021Kapittel van Gent met bisschop Lode van Hecke op bezoek Fotoreportage
do, 7 okt 2021Met paus Franciscus op weg naar de Synode
wo, 6 okt 2021Afscheid Anneke en André Weijers Fotoreportage
di, 5 okt 2021Missaal-app gepresenteerd
zo, 3 okt 2021Tigers for God op bezoek
zo, 3 okt 2021Een woeste edelman ging voor een hoger goed...
do, 30 sep 2021Online en fysieke Alphacursussen Video
wo, 29 sep 2021Ontmoeting met paus Franciscus
 
meer berichten vindt u in het archief