Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Katholiek in de politiek Video
Q&A's met Martijn van Helvert
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2020 - 143 woorden
plaatje Zondag 18 ok­to­ber was CDA tweede kamerlid Martijn van Helvert te gast in het bis­schops­huis waar hij voor Ka­the­draal TV werd geïnter­viewd door Matthijs Jansen over geloof en poli­tiek. Wat betekent zijn katho­lie­ke geloof voor de pol­tieke en parle­mentaire taak die Martijn van Helvert vervult? Er kwamen de nodige vragen binnen van kijkers... Lees verder


Belasting betalen? Wat emoties met ons doen....
29e zondag door het jaar A - Wereldmissiedag
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2020 - 1126 woorden
plaatje Op de 29e zon­dag door het jaar was ik in de Obrecht­kerk die is toegewijd aan O.L. Vrouw van de aller­hei­ligste rozen­krans.De maand ok­to­ber is bij­zon­der aan het rozen­krans­ge­bed gewijd en bovendien was het Missie­zon­dag. Naast de preek die U hier vindt, is er bij­zon­dere aan­dacht gegeven aan het werk van alle mis­sio­na­rissen, pries­ters, reli­gi­euzen en leken Lees verder


Heilig Vormsel in Hoofddorp met dertig mensen Video
voor Hoofddorp en Nieuw Vennep
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2020 - 165 woorden
plaatje Zater­dag­avond 17 ok­to­ber was er een Eucha­ris­tie­vie­ring met het heilig vormsel voor de vor­me­lin­gen van Hoofd­dorp en Nieuw Vennep. Vanwege de maat­regelen waren alleen de vor­me­lin­gen met hun ouders aanwe­zig, andere fami­lie­le­den, vrien­den en pa­ro­chi­anen waren verbon­den via de live-stream. "Je beleeft het nu wel heel intens" gaf de koster na afloop als com­men­taar. "Toch hoop ik dat we spoe­dig ie­der­een weer welkom kunnen heten", voegde diaken Rob Mascini eraan toe. Lees verder


'Getuigen van het Licht'
Overwegingen bij de zondagen van het B-jaar verschenen
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 oktober 2020 - 201 woorden
plaatje Vrij­dag 16 ok­to­ber was Leo Fijen in Haar­lem voor het geloofs­ge­sprek met vica­ris-generaal Bart Putter én om me het eerste exemplaar aan te bie­den van het boek met over­we­gingen voor het li­tur­gisch B-jaar voor de zon­da­gen en feesten die op zon­dag gevierd wor­den. Lees verder


Geen tijd? Wat dan? - De waarde van een goed gezin
28e Zondag door het jaar A - Kathedraal
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020 - 1465 woorden
plaatje Deze zon­dag was ik in de ka­the­draal. De koning laat zijn dienaren de geno­dig­den voor het bruilofts­feest van zijn zoon roepen. Maar die zijn te druk met hun werk... Dat is herken­baar! Aan de gelo­vi­gen in de ka­the­draal is gevraagd de web­si­te van de pa­ro­chie in de gaten te hou­den, want we hopen volgende week meer dan der­tig mensen toe te laten in onze enorme ka­the­draal, maar wachten even de nadere berichten af. De situatie is helaas erg onzeker Lees verder


Tentoonstelling over de Stille Omgang geopend Fotoreportage
En 'Katholiek Amsterdam' gepresenteerd
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020 - 422 woorden
plaatje In de Ka­the­draal in Haar­lem vond zater­dag 10 ok­to­ber de H. Mis en bij­een­komst van het Gezel­schap van de Stille Omgang plaats met de ope­ning van de ten­toon­stel­ling over het Mirakel van Am­ster­dam en de pre­sen­ta­tie van het boek "Katho­liek Am­ster­dam. Van heilige Stede tot bis­schops­stad", ver­zorgd door de Stich­ting Katho­liek Erfgoed. Een klein ver­slag. Lees verder
za, 10 okt 2020Opnieuw legt Corona beperkingen op
do, 8 okt 2020Gebed om vrede voor de Kaukasus
wo, 7 okt 2020Bezoek aan een zuurkoolfabriek Fotoreportage
di, 6 okt 2020Broeders van het Stille Leven opgericht
di, 6 okt 2020Eerste Willibrordavond van nieuwe studiejaar seminarie
ma, 5 okt 2020Nieuwe beperkingen ter vermijding van corona gevraagd
zo, 4 okt 2020Vormsel voor de Noordkop
zo, 4 okt 2020Fratelli tutti: Nieuwe encycliek van paus Franciscus
zo, 4 okt 2020Gebeden in Coronatijd op het Bavofeest
zo, 4 okt 2020Bavo-feest in de kathedraal
za, 3 okt 2020Vormselviering in Uithoorn
wo, 30 sep 2020Bijeenkomst dekenaat Hoorn in De Weere
di, 29 sep 2020Eerste vergadering nieuwe priesterraad
zo, 27 sep 2020In Nieuwe Niedorp na de priesterwijding
zo, 27 sep 2020Geen 'foutloos parcours' is vereist maar kunnen terugkeren op je schreden
zo, 27 sep 2020Vormselviering in Tuitjenhorn
vr, 25 sep 2020Om Gods genade door te geven... Fotoreportage
vr, 25 sep 2020Opnieuw priesterwijding in de kathedraal
do, 24 sep 2020Euthanasie en zorg voor mensen in de kritieke en terminale fase van hun leven
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl