Arsacal
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Bidden in tijden van beproeving
Gebedenboekje van Adveniat voor Coronatijd
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020 - 368 woorden
plaatje Uitgeverij Adveniat (Leo Fijen) heeft een boekje (66 pp.) ge­pu­bli­ceerd met korte over­we­gingen en - vooral - gebe­den, voor tij­den van be­proe­ving, in het bij­zon­der voor de Corona-crisis waarin we verkeren. Allerlei auteurs vooral uit Neder­land en Vlaan­de­ren, hebben eraan mee­ge­werkt. Het zal als teken van bemoe­diging voor Pasen wor­den gestuurd naar de pries­ters en pas­to­rale krachten in ons bisdom en naar de pa­ro­chie­besturen. Lees verder


Samen Kerk verschijnt in andere vorm...
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020 - 121 woorden
plaatje De Goede Week en Pasen staan weer voor de deur... maar het wordt een rare goede week met plech­tig­he­den achter gesloten deuren. Alle vie­rin­gen zijn via in­ter­net en soms op TV te volgen. Ook ons bisdom­blad Samen kerk verschijnt nu niet in de gewone vorm. Lees verder


Oud-deken en kanunnik Ton Cassee overleden
Hij ruste in vrede!
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020 - 444 woorden
plaatje Vanmorgen - 30 maart - kwam het bericht dat Pastoor-deken en ere-kanun­nik Ton Casee vroeg in de ochtend is overle­den. We gedenken hem met veel liefde en sympathie en in dank­baar­heid voor zijn inzet voor Christus, voor Maria en de Kerk. Zater­dag aanstaande wordt hij - vanwege de Corona-crisis-situatie in besloten kring - begraven. Lees verder


De kruisweg van onze Heer Jezus Christus
De lijdens- of passietijd is begonnen
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020 - 3561 woorden
plaatje De laatste twee weken voor Pasen staan we gelovig stil bij het lij­den van onze Heer Jezus Christus. Een goede manier om dat te doen is het over­we­gen van de staties van de kruis­weg. Daartoe vindt U hier­on­der een tekst met over­we­gingen en de vaste gebe­den die bij iedere statie wor­den gezegd, met afbeel­dingen van de kruis­wegs­ta­ties van de ka­the­draal. Lees verder


Bisschop Punt: dit is een moment voor een nieuw begin..
vernieuwing van vertrouwen en bekering
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020 - 245 woorden
plaatje Bis­schop Jozef Punt heeft op zon­dag 29 maart vanuit de ka­the­draal een bood­schap gegeven van hoop en ver­trouwen. Hij heeft zijn medeleven geuit met alle mensen die ziek zijn of in qua­ran­tai­ne zitten en opge­roe­pen de ker­ke­lijke vie­rin­gen zoveel moge­lijk via live-streams (online) te volgen. Ook deed hij een oproep om een nieuw begin te maken waar ver­trouwen en geloof wat waren wegge­zakt. Doe als de verloren zoon en ga terug naar je vader. Lees verder


‘In die tijd was er iemand ziek...’
Jezus en de Corona-epidemie
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020 - 1037 woorden
plaatje Met de vijfde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd begint de lij­dens­tijd: de beel­den in de kerken wor­den vaak bedekt tot Pasen; op Goede Vrij­dag zal het kruis wor­den "onthuld". Het is een teken en sig­naal dat we uit­ge­no­digd zijn om te focussen, ons te richten op het lij­den van Jezus. Deze zon­dag was het evan­ge­lie dat van de opwek­king van Lazarus (Jo. 11, 1-45). Het toont ons Jezus als begaan met de zieken en Heer van het leven, die Lazarus nieuw leven geeft. Geen gek thema in Corona-tijd! Lees verder
zo, 29 mrt 2020Voorbede in corona-tijd
za, 28 mrt 2020‘Waarom zijt ge zo bang?’
vr, 27 mrt 2020We moeten het samen doen...
vr, 27 mrt 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
do, 26 mrt 2020We denken aan U...
do, 26 mrt 2020Beperk fysieke aanwezigheid bij erediensten tot het minimum
wo, 25 mrt 2020Heiloo blijft open voor gebed en biechthoren
wo, 25 mrt 2020Wat doet de Kerk? Initiatieven in corona-tijd
di, 24 mrt 2020Laatste dag van de gebedsnoveen vanuit Heiloo Video
di, 24 mrt 2020Vrijdag 27 maart Aanbidding en Boeteviering uit de kathedraal
ma, 23 mrt 2020Geen publiek toegankelijke weekdagmissen meer
ma, 23 mrt 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed en vertellen... Video
zo, 22 mrt 2020Vrijdag 27 maart 18.00 uur Urbi et Orbi paus Franciscus
zo, 22 mrt 2020Waren we niet allemaal blind?
zo, 22 mrt 2020Noveengebed vanuit Almere Video
za, 21 mrt 2020Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek Video
za, 21 mrt 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
vr, 20 mrt 2020Vanaf zaterdag 21 maart: live-stream uit de kathedraal
do, 19 mrt 2020Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl