Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Bidden om de eenheid van alle christenen
Avondgebed in de Groenmarktkerk
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2021 - 175 woorden
plaatje Deze week is de week van gebed om de een­heid van de chris­te­nen, die jaar­lijks wordt afgesloten op het feest van Paulus' beke­ring op 25 januari. In Haar­lem wordt sinds vele jaren het ini­tia­tief geno­men om gedurende deze week het getij­den­ge­bed te bid­den. Dit vindt plaats in de St. Antonius­kerk ("Groen­markt­kerk") in het centrum van de stad. Lees verder


De speciale jaren en dagen van de paus
Zondag van het Woord van God
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2021 - 313 woorden
plaatje In het "woord van de bis­schop" heb ik dit keer aan­dacht besteed aan de ver­schil­lende speciale jaren en dagen die paus Fran­cis­cus heeft inge­steld. Zo richt de paus onze aan­dacht ook eens op iets anders dan de pandemie... Lees verder


Als God het je vraagt... - Denk aan je roeping! Fotoreportage
In de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 17 januari 2021 - 1013 woorden
plaatje Zondag 17 januari, tweede zon­dag door het jaar, was ik in de kapel van de Vrouwe van alle volkeren bij de RAI in Am­ster­dam voor de beide zon­dagsmissen. Zo was er gelegen­heid om stil te staan bij de verdui­de­lij­king die op 30 de­cem­ber 2020 is gegeven ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren en er binnen de beper­kingen van deze Corona-tijd met de gelo­vi­gen over te spreken. Lees verder


Een droevig bericht...
nergens zoveel euthanasie als in ons bisdom...
Overweging Bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2021 - 491 woorden
plaatje Het dag­blad "Trouw" bracht deze morgen een treurig bericht: nergens in het land is het eutha­na­sie-cijfer zo hoog als in het gebied van ons bisdom. Almere en West­fries­land Oost spannen de kroon, daarna volgt de regio rond Haar­lem met eutha­na­sie-cijfers rond 7%. "In Noord Holland wordt veel eutha­na­sie verleend". Waarom slaan zoveel mensen de hand aan zich­zelf? Lees verder


Aanstellingen tot lector en acoliet open voor vrouwen
Motu Proprio 'Spiritus Domini' van paus Franciscus
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 januari 2021 - 598 woorden
plaatje Paus Fran­cis­cus heeft op 11 januari bekend gemaakt dat de aan­stel­lingen tot lector en acoliet, diensten in de Kerk die op grond van het doopsel en vormsel wordt verricht, geopend zullen wor­den voor vrouwen. Daartoe wordt canon 230 par. 1 van het ker­ke­lijk wet­boek ge­wij­zigd en wordt de liturgie van de aan­stel­lingen aangepast. Lees verder


Mgr. Jozef Punt is 75 jaar geworden
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 januari 2021 - 104 woorden
plaatje Op 10 januari viert mgr. Jozef M. Punt zijn 75e ver­jaar­dag. Helaas moet dat vanwege de situatie op zeer kleine schaal gebeuren, binnen de corona-maat­regelen. We fe­li­ci­te­ren onze emeritus-bis­schop van harte en wensen hem veel zegen en ge­zond­heid toe! Lees verder
zo, 10 jan 2021Op bezoek in de Blessed Trinity parish in Amsterdam Fotoreportage
za, 9 jan 2021H. Mis en gedenkwoord pater Haye van der Meer
wo, 6 jan 2021Pater Haye van der Meer overleden
di, 5 jan 2021Op bezoek in het seminarie Redemptoris Mater
zo, 3 jan 2021Als je het niet meer ziet...
vr, 1 jan 2021Pleidooi voor een wereldwijde cultuur van zorg
do, 31 dec 2020Herdenking slachtoffers Nieuwjaarsbrand in Volendam
do, 31 dec 2020Hoe kijken we terug?
wo, 30 dec 2020Bij de Verklaring over de Vrouwe van alle Volkeren
zo, 27 dec 2020Aandacht geven aan gezinnen en jongeren Fotoreportage
za, 26 dec 2020Kerstwegstaties door het park van Heiloo Fotoreportage
vr, 25 dec 2020Gebed op het kerstfeest, met een open hart
vr, 25 dec 2020Perspectief. Wat zie je?
do, 24 dec 2020Waar is God? Fotoreportage
do, 24 dec 2020Beschouwing van Titus Brandsma over Maria verschenen
di, 22 dec 2020Financiële ethiek na de kredietcrisis?
ma, 21 dec 2020Seminarie brengt CD uit: 'Kom, Immanuel'
ma, 21 dec 20201945-2020 Hommage aan onze bevrijders Video
zo, 20 dec 2020Heb je zorgen? Heb je verdriet?
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl