Arsacal
button
button
button


Agenda

Agenda

Een greep uit mijn agenda.

  • Iedere donder­dag­och­tend: staf­ver­ga­de­ring

 

Vrij­dag 14 febru­ari

11.30 uur; overleg over diaken­oplei­ding

13.30 uur: overleg ont­wik­ke­ling van de ka­the­draal

16.15 uur: overleg jon­ge­ren­pas­to­raat

Zater­dag 15 febru­ari

Stille dag

Zondag 16 febru­ari

10.00 uur: H. Mis (huis­ka­pel)

11.00 uur: bezoek hofje Codde en van Beresteyn

16.00 uur: aanwezig­heid bij priester­ont­moe­ting "Haarlemse priesterkrans"

Maan­dag 17 febru­ari tot Woens­dag 19 febru­ari

Bezoek aan Rome voor overleg

Woens­dag 19 febru­ari

17.00 uur: ont­moe­ting met provinciale overste en lei­ding zusters vna het mens­ge­wor­den woord

20.00 uur; Dio­ce­sane pas­to­rale Raad

Donder­dag 20 febru­ari

14.00 uur; Priesterraad

Vrij­dag 21 febru­ari

11.00 uur: Dagelijks bestuur Neelrandse katho­lie­ke Schoolraad (NKSR)

16.00 uur: Voor­be­rei­ding con­fe­ren­tie over Een aarts­bis­schop aangeklaagd in Rome met mgr. Dick Schoon

19.30 uur: H. Mis en lezing voor de Effeta­groep in Heemstede

Zater­dag 22 febru­ari

Zondag 23 febru­ari

10.00 uur: H. Mis ka­the­draal sint Bavo Haarlem

15.00 uur: aanwezig­heid bij Bis­schops­wij­ding mgr. Lode van Hecke in Gent

Maan­dag 24 febru­ari

Dins­dag 25 febru­ari

14.00 uur: Dekens­ver­ga­de­ring

18.30 uur: Alpha cursus ka­the­draal

Woens­dag 26 febru­ari

14.30 uur: Roepingenraad bisdom Haarlem-Amster­dam, Heiloo

19.30 uur: Aswoens­dag viering (H. Mis), ka­the­draal

Donder­dag 27 febru­ari

19.00 uur: H. Vormsel­vie­ring, Volen­dam, Maria­kerk

Vrij­dag 28 febru­ari

15.00 uur: Bezoek aan de Arkge­meen­schap, Arkhuis, Bloemendaal

Zater­dag 29 febru­ari

13.30 uur: Ont­moe­ting met de cate­chistenkring van het bisdom Haarlem-Amster­dam

16.30 uur: Met de jon­ge­ren: Dakjlozen­di­ner Sant'Egidio

Zondag 1 maart

10.00 uur: Eucha­ris­tievieirng in de ka­the­draal met aan­stel­ling van bui­ten­ge­wone be­die­naren

Maan­dag 2 maart

16.00 uur: Deelname aan de Wil­li­brord­dag in het seminarie te heiloo en viering 12,5 jaar dienst­ver­band dhr. Pieter Klaver

Dins­dag 3 maart

19.00 uur: Vormsel­vie­ring Volen­dam, Maria­kerk

Woens­dag 4 maart

11.00 uur: Officium educationis (bij­een­komst bis­schopelijk gedelegeerden onder­werk), SRKK Utrecht

Donder­dag 5 maart

19.00 uur: Vormsel­vie­ring Volen­dam, H. Vin­cen­tius­kerk