Arsacal
button
button
button
button


Van Maria Lichtmis tot Pinksteren

Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft een serie boeken uitge­ge­ven waar ik een bijdrage voor heb ge­schre­ven. De eerste van de serie is ‘Van Maria Licht­mis tot Pink­ste­ren’.

Voor Neder­land en Vlaan­de­ren, voor katho­liek en pro­tes­tant, voor jong en oud. Maar vooral voor ie­der­een die in de donkere tij­den naar Kerst­mis toe wil bid­den, met speciale aan­dacht voor de zon­da­gen in de Advent. Met bijdragen van Herman Finkers, Anselm Grün, Antoine Bodar, Kris Gerlaude, Anima Christi, Katharina Michiels, Jan Hendriks, Benoît Standaert, Manon Vanderkaa, Angela Holle­boom, Manu van Hecke, Frans Cromphout, Hanna van Quakebeke en Paul Verbeek.

Verkrijg­baar bij Uit­ge­ve­rij Adveniat voor € 9,95 per stuk: