Arsacal
button
button
button
button


Bidden in tijden van beproeving

Aan het begin van de Corona-pandemie is bij Adveniat een boekje ver­sche­nen waar ik een bijdrage voor heb ge­schre­ven. Het boekje heet ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’.

Abten en abdissen, kluize­naars en spi­ri­tu­ele lei­ders, katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten, zij gaan ons voor in gebed en geven woor­den om het uit te hou­den in de pijn en het lij­den van deze tijd. Anselm Grün, Hannah van Quakebeke, Jos Moons, Manu van Hecke, Paul van Geest, Benoît Standaert, Katharina Michiels, Thomas Quar­tier, Erik Galle, Jan Hendriks, Wim Beekman, Antoine Bodar, Wim Houtman, Paul Verbeek en Marijke Brouwer.

Het boekje is verkrijg­baar bij Adveniat voor € 9,95