Arsacal
button
button
button


Volk van God

Volk van God

Dr. L.J.M. Hendriks

Paus, bisschop, kardinalen, bis­schop­pencollege, synodes, kapittels, pastoors, kerk­besturen, religieuze instituten, verenigingen enz. enz.: welke plaats en taak hebben deze en vele andere ambtsdragers en instellingen van de katholieke kerk? Hoe wordt de paus gekozen, hoe een Bisschop benoemd? Welke mogelijkheden zijn er voor leken in het apostolaat en pastoraat van de kerk? Welke rechten en verplichtingen hebben clerici en leken? Hoe zit het bestuurs­ap­pa­raat van de kerk in elkaar? Dit boek geeft daar een antwoord op aan de hand van het tweede boek van het kerkelijk wetboek, de codex.