Arsacal
button
button
button


Volk van God

Volk van God

Dr. L.J.M. Hendriks

Paus, bisschop, kardinalen, bis­schop­pencollege, synodes, kapittels, pastoors, kerk­besturen, religieuze instituten, verenigingen enz. enz.: welke plaats en taak hebben deze en vele andere ambtsdragers en instellingen van de katholieke kerk? Hoe wordt de paus gekozen, hoe een Bisschop benoemd? Welke moge­lijk­he­den zijn er voor leken in het apostolaat en pastoraat van de kerk? Welke rechten en verplichtingen hebben clerici en leken? Hoe zit het bestuurs­ap­pa­raat van de kerk in elkaar? Dit boek geeft daar een antwoord op aan de hand van het tweede boek van het kerkelijk wetboek, de codex.